Word, Excel là 1 công cụ phổ biến nhất trong bộ côn cụ Microsoft Office, vì đều cùng lò sản xuất hiên chúng cũng hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, các bạn có thể chèn nội dung word vào execl, chèn bảng biểu excel vào word, và cũng có thể chèn link file word vào file excel bằng cách sau

Để chèn link word trong excel hoặc tạo mới file word trong excel các bạn vào Insert --> Chọn Object

Hướng dẫn cách chèn link file word vào file Excel, tạo file word trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016


Tại đây có 2 lựa chọn là tạo mới file hoặc tạo file từ file có sẵn sau đó Browse tới file cần chèn link vào file excel
Bạn cũng có thể chọn link to file và hiển thị icon hay không sau đó OK

Hướng dẫn cách chèn link file word vào file Excel, tạo file word trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016

Trường hợp tạo mới file các bạn cũng có thể dàng cọn Microsoft Word document để tạo file word mới trong excel sau đó nhấn OK, ở đây cũng có tùy chọn là hiển thị như icon hay không

Hướng dẫn cách chèn link file word vào file Excel, tạo file word trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016

Sau đó bạn sẽ có file word được chèn vào file excel theo dạng link, khi click thì nó sẽ tự động mở file word.


Hướng dẫn cách chèn link file word vào file Excel, tạo file word trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016


Ngoài ra bạn cũng có thể chèn link file word vào file excel hoặc ngược lại bằng tính năng chèn liên kết Hyperlink bằng hướng dẫn tương tự như sau: Hướng dẫn cách chèn link website(Hyperlink), đường dẫn file, thư mục trong word 2007 2010 2013 2016