@hoa thuy tinh 14: những người post bài quảng cáo cho trung tâm tiếng Anh là bài bị xóa ngay sau khi post lên chứ kg phải kg đăng bài được đâu.