Textbox là tính năng khá hay trong word hỗ trợ chúng ta trong nhiều trường hợp khi xử lý văn bản, và khi làm việc với textbox bạn cũng co rất nhiều option để tùy biến sao cho phù hợp với nhu cầu công việc hoặc yêu cầu bài toán. Cũng giống như việc định dạng chữ bình thường thì khi xử lý textbox bạn có thể quay chữ dọc xuống theo 2 chiều và khung textbox có thể quay 360 độ tùy thích.

Để xoay khung textbox các bạn click và giữ chuột ở biệu tượng xoáy trắng như hình phía dưới

Hướng dẫn cách xoay chữ textbox, xoay khung textbox dọc, nghiêng trong Word

Sau đó dùng chuột để điều chỉnh độ nghiêng thích hợp và bỏ ra
Hướng dẫn cách xoay chữ textbox, xoay khung textbox dọc, nghiêng trong Word

Còn nếu bạn muốn xoay dọc chữ trong textbox thì chọn textbox đó sau đó vào phần Drawing Tools --> Format --> Chọn phần Text Direction. Sau đó lựa chọn có sẵn hoặc tùy chỉnh thêm bằng cách click vào Text Direction Options...

Hướng dẫn cách xoay chữ textbox, xoay khung textbox dọc, nghiêng trong Word

Sau khi xoay xong chữ các bạn cũng có thể căn lại cho phù hợp bên trái, giữa hoặc bên phải

Hướng dẫn cách xoay chữ textbox, xoay khung textbox dọc, nghiêng trong WordXem thêm: Hướng dẫn cách xoay hình, quay ảnh trong Word 2007 2010 2013