Mặc định thì thanh thước Ruler trong word được hiển thị vì thanh công cụ này không thể thiếu trong nhiều trường hợp như sử dụng tab, căn chỉnh lề, chỉnh độ dài hàng cột... Vậy làm sao để hiện thanh thước kẻ này trong các phiên bản word.

Thực ra thì việc hiển thị Ruler chỉ có 2 trường hợp là phiên bản word 2003 và phiên bản word còn lại. Các phiên bản word mới cách hiển thị hoặc ẩn thanh Ruler giống hết nhau. Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau đây

Với phiên bản word 2003 các bạn vào Menu View --> Ruler

Hướng dẫn cách hiện Ruler - Hiển thị thanh thước kẻ dọc ngang trong Word 2003 2007 2010 2013 2016

Tương tự các phiên bản word 2007 trở đi các bạn cũng chỉ cần vào View --> Check vào phần Ruler, uncheck nếu muốn ẩn thước đi

Hướng dẫn cách hiện Ruler - Hiển thị thanh thước kẻ dọc ngang trong Word 2003 2007 2010 2013 2016

Trên phiên bản word 2013 cũng giống trên phiên bản office 2007 2010 2016

Hướng dẫn cách hiện Ruler - Hiển thị thanh thước kẻ dọc ngang trong Word 2003 2007 2010 2013 2016


Xem thêm: Hướng dẫn cách mở Equation - Công thức toán học trong Word, Excel 2007 2010 2013 2016 2003