Vẽ hình nhân


Vẽ đôi con mắt mơ màng
Nửa như rất tỉnh, nửa bàng bạc khinh
Vẽ viền môi rất chung tình
Nhưng sao giời bắt điêu linh thế nào
Vẽ hình dáng, vẻ thanh tao
Nhưng là đau trộn ngọt ngào bước đi
Vẽ bàn tay nhỏ tí ti
Vân vê yêu ghét, vỗ về khát khao
Vẽ hồn cười khóc lao xao
Ngày đùa với gió, đêm chào trớ trêu
Vẽ tóc ngắn, mặt rất kiêu
Đằng sau tiềm ẩn cô liêu mệt nhoài
Tháng bảy ngồi vẽ dông dài
Hình nhân thế mạng hình hài giống tôi
Đốt đi rồi thả lên trời
Một trăm năm nữa, xin tôi hãy về.