Chào mọi ng,
Mình có một bài tập liên quan đến MFC trong C++. Cụ thể là cho điện áp đầu vào và điện trở, tính điện áp đầu ra, yêu cầu sử dụng ComboBox để thêm phần đơn vị (Unit, kiểu như mV, V, kV). Mình vẫn chưa hiểu làm cách nào để khi click vào mV thì chuơng trình sẽ tự động nhân điện áp đầu vào vs 10^-3.
Mong mọi ng giúp đỡ!