Nhận dạy Vinh xuân quyền( Dòng Ngô sĩ Quý) tại Bình thạnh, TP HCM. Ưu tiên người đã và đang tập võ ( môn phái bất kỳ). Liên hệ thầy Hà ( 0938558863). Nội dung tập là chuyên sâu về những nguyên lý vận động nền tảng, sử dụng kình lực, khí lực và hình thế tự nhiên. Thành lập một nhóm nhỏ dưới 10 người tập luyện lâu dài.