Mình đang tập tành làm SEO nhưng không biết kiếm traffic ở đâu ra và cũng ít thời gian tìm kiếm vụ này nên mình nhờ mấy anh chị giúp mình tool auto traffic nha!
Thanks for help!