Thương con chim cũ
Hót mãi bên hè
Gã tình nhân mới
Biết gì mà nghe?