I met her accidentally
I remember accidentally injured
Accidental death grim
So we love each other.
***
Accidentally speaking a sentence
So you sulk
Accidentally he did not say
So sometimes you apart.
***
No one understand what
Street life bisect
No one can fault the
Only accidentally only.
***
Accidental life
He absorbed in grief
Accidentally I do not know
Or accidentally forget.


Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau


Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau


Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMC8xMC81L2MvInagaMENWM3MmU1YTYxNTmUsICyMWNjYmRiYzk5ZTRjYzBhMzRlOTgdUngWeBXAzfFRoZSBUaGldUngZ3MgWW91IEFyZSB0WeByBNZXxTZWNyZXQgR2FyZGVdUngfDF8Mg