Hướng dẫn cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android

Mặc định nếu bạn sử dụng các dịch vụ khác của Google như Gmail, Google photo, hay youtube và đã đăng nhập sẵn 1 trong các ứng dụng đó thì khi tải các ứng dụng khác về nó sẽ tự động đồng bộ và đăng nhập tài khoản vào. Ví dụ bạn dùng gmail đăng nhập sau đó tải ứng dụng Youtube về xem sẽ thấy tài khoản gmail đã đực đăng nhập sẵn bên youtube. Vậy là sao để thoát Youtube ra. Bạn có thể làm theo hướng dẫn này trên điện thoại iPhone.

Tuy nhiên lưu ý là khi thoát Youtube thì nó sẽ cũng thoát hết các ứng dụng khác của Google như gmail, google photo... Nên bạn cần cân nhắc có thể xem xét sử dụng các tài khoản gmail khác nếu muốn bảo mật

Trước tiên vào Youtube click vào biểu tượng avatar tài khoản

Cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android


Chọn Chuyển đổi tài khoản

Cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android


Tiếp tục chọn biểu tượng bánh xe Settings

Cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android


Chọn tài khoản bạn muốn xóa khỏi có thể có nhiều tài khoản khác nhau.

Cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android


Sau đó chọn Xóa tài khoản khỏi thiết bị này.

Cách thoát youtube, đăng xuất tài khoản youtube trên điện thoại iPhone, Android


1 thông báo confirm và nhắc nhở việc xóa tài khoản này cũng thoát luôn ra khỏi thiết bị khác. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉ xóa trên youtube bằng cách Tùy chọn tài khoản --> Đăng nhập vào vào xóa ứng dụng youtube. Tuy nhiên khi xóa vậy thì tài khoản Google của bạn không sử dụng youtube được nữa.

Xem thêm: Hướng dẫn cách thoát, xóa tài khoản Gmail trên iPhone, iPad