hiện mình đang cần gấp ai có nó thi cho mình xin với.