Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD

Thanh công cụ Properties được sử dụng rất nhiều trong quá trình tập lập và chỉnh sửa bản vẽ trong phần mềm AutoCAD. Trong Properties sẽ hiển thị toàn bộ các thông số về đối tượng được chọn như tên Layer, màu sắc, loại nét, độ dày nét vẽ, tạo độ và độ dài theo phương X, Y, ... tất nhiên mỗi 1 đối tượng khác nhau sẽ có nhiều thuộc tính riêng khác nhau.

Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCADĐể bật tắt nhanh thanh công cụ này, mình sẽ chỉ cho các bạn 1 vài cách

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + 1 là cách mà nhiều người biết đến


Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD


Nhấn 1 lần nữa thì thanh Properties sẽ được ẩn đi khi cần phần cửa sổ lớn để thực hiện các lệnh vẽ. Nhấn 1 lần nữa sẽ được hiện lại


Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCADCó 1 lệnh tắt cho tác dụng tương tự đó là bạn gõ MO, nhấn enter cũng sẽ bật tắt được thanh Properties này


Cách tắt bật thanh công cụ Properties - Thuộc tính của các đối tượng trong AutoCAD