Tôn Đức Thắng là trường Đại học thuộc phân khúc vừa phải cho tới Khá nếu tính theo điểm tuyển sinh vì thế nó là lựa chọn của khá nhiều bạn sinh viên ở nhiều tỉnh thành với rất nhiều ngành nghề khác nhau. Đây là 1 trường công lập tự chủ tài chỉnh nên mức học phí cũng thuộc dạng vừa phải không quá cao nhưng cũng không hề thấp.

Nếu bạn đang thắc mắc Tôn Đức Thắng năm nay tuyển những ngành nào thì có thể xem danh sách tuyển sinh các ngành cùng với mã môn dưới đây.

1 52210402 Thiết kế công nghiệp H00, H01, H02 Điểm môn năng khiếu
2 52210403 Thiết kế đồ họa H00, H01, H02 ≥ 5,00
3 52210404 Thiết kế thời trang H00, H01, H02
4 52210405 Thiết kế nội thất H00, H01, H02
5 52220201 Ngôn ngữ Anh D01, D11
6 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung Quốc) D01, D04, D11, D55
7 52220204D Ngôn ngữ Trung Quốc (CN Trung - Anh) D01, D04, D11, D55
8 52220343 Quản lý thể dục thể thao (CN kinh doanh thể thao & tổ chức sự kiện) A01, D01, T00, T01
9 52340301 Kế toán A00, A01, C01, D01
10 52340101 Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing) A00, A01, C01, D01
11 52340101D Quản trị kinh doanh(CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn) A00, A01, C01, D01
12 52340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, C01, D01
13 52340201 Tài chính - Ngân hàng A00, A01, C01, D01
14 52340408 Quan hệ lao động A00, A01, C01, D01
15 52380101 Luật A00, A01, C00, D01
16 52310301 Xã hội học A01, C00, C01, D01
17 52760101 Công tác xã hội A01, C00, C01, D01
18 52220113 Việt Nam học - (CN Du lịch và Lữ hành) A01, C00, C01, D01
19 52220113D Việt Nam học - (CN Du lịch và Quản lý du lịch) A01, C00, C01, D01
20 52850201 Bảo hộ lao động A00, B00, C02
21 52510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A00, B00, C02
22 52440301 Khoa học môi trường A00, B00, C02
23 52460112 Toán ứng dụng A00, A01, C01
24 52460201 Thống kê A00, A01, C01
25 52480101 Khoa học máy tính A00, A01, C01
26 52480102 Truyền thông và mạng máy tính A00, A01, C01
27 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01
28 52520301 Kỹ thuật hóa học A00, B00, C02
29 52420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08
30 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01
31 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01
32 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A01, V00, V01
33 52580102 Kiến trúc V00, V01
34 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01
35 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00, A01, C01
36 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01
37 52720401 Dược học A00, B00

Xem thêm: Học phí trường đại học Tôn Đức Thắng mới nhất 2016 - 2017 là bao nhiêu