Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016, cách đặt lệnh in bản vẽ AutoCAD đúng kích thước, tiêu chuẩn, độ dày nét, không thể in được đối tượng trong AutoCAD

Đặt lệnh in Plot trong AutoCAD đôi khi bạn gặp phải lỗi: AutoCAD Error Aborting với nội dung FATAL ERROR Unhandled... Khi hiện thông báo này, AutoCAD sẽ bị thoát ngay lập tức và những gì bạn đang vẽ dở mà chưa được lưu cũng sẽ mất luôn. Điều này kéo theo việc bạn không thể đặt lệnh in cho bản vẽ này được.

Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016

Mình sẽ chỉ cho các bạn cách hoá giải vấn đề này. Mở lại file bản vẽ cần in


Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016


Gõ lệnh PU (lệnh đầy đủ là PURGE), nhấn enter. Tick 2 ô như hình vẽ, nhấn nút Purge All. AutoCAD sẽ chạy 1 lúc tầm chục giây. Thao tác này có tác dụng xoá các đối tượng Block, Layer được khai báo thừa mà không còn được sử dụng trong bản vẽ.

Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016

Kích vào nú Close để đóng cửa sổ này lại

Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016

Tiếp đến gõ lệnh Audit (cái này thì không có lệnh tắt), nhấn Y để bắt đầu sửa lỗi toàn bộ bản vẽ. Khi đó cửa sổ Command Line sẽ chạy ra rất nhiều thông báo về tên các đối tượng và phần trăm đang chạy được. Quá trình này diễn ra cũng rất nhanh chóng.

Hướng dẫn sửa lỗi FATAL ERROR Unhandled - Out of memory khi in bản vẽ trong AutoCAD 2007 2010 2014 2016

Sau 2 lệnh đơn giản này bây giờ bạn đã có thể Plot bản vẽ 1 cách bình thường rồi nhé. Việc này cần phải làm 1 lần trước khi định in toàn bộ các Layout trong 1 file bản vẽ DWG.

P/s: Nếu file chính của bạn có dùng các file tham chiếu dạng Xref thì phải mở các file Xref nhỏ ra chạy 2 lệnh này trước, rồi Save lại. Tiếp đó Reload lại các Xref này trên file chính, rồi PU AUDIT file này, khi đó Plot mới không bị lỗi.