Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2017 - 2018

Là một trong những trường đại học chuyên về ngành Y được đông đảo sinh viên lựa chọn, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không ngừng phát triển trong những năm qua. Là trường đại học đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là nơi đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sức khỏe cộng đồng tại TPHCM.
Hiện nay, trường có 6 hệ bậc đào tạo, bao gồm
 • Đại học chính quy
 • Trung cấp – Cao đẳng
 • Sau đại học
 • Các lớp đào tạo liên tục
 • Liên kết quốc tế

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2017 - 2018

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có tổng cộng 6 Khoa – Bộ môn. Cụ thể:
 • Khoa Y Việt – Đức
 • Khoa Y học lâm sàng
 • Khoa Răng Hàm Mặt
 • Khoa Y tế công cộng
 • Khoa học cơ bản và y học cơ sở
 • Khoa điều dưỡng – kỹ thuật Y học

Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2017 - 2018

Trong năm tuyển sinh 2017 này, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ áp dụng hình thức xét tuyển, phạm vi toàn quốc. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường như sau:
Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2017 - 2018

Hiện tại mức học phí cho năm học 2017 chưa được Nhà trường thông báo chính thức, vì năm nay Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ áp dụng đổi mới co chế hoạt động phương án tự chủ tài chính. Các bạn có thể tham khảo mức học phí trong năm học 2016 – 2017 của trường là 9 triệu đồng/ năm/ sinh viên.

Xem thêm: Học phí Đại học Sư phạm TP.HCM 2017 - 2018