Mắc Học phí trường đại học Mở TPHCM 2017 - 2018 là bao nhiêu 1 học kỳ 1 năm học và 1 tín chỉ

Đại học mở TPHCM hiện tại là trường đại học công lập tự chủ tài chính và cũng được nhiều thí sinh lựa chọn với mức điểm tuyển vừa phải với rất nhiều ngành đào tạo khác nhau. Mức học phí của đại học Mở TPHCM cũng ở mức vừa phải ngan với một số trường công lập tự chủ tài chính khác như Đại học Tôn Đức Thắng.

Các ngành đào tạo của đại học Mở TPHCM

 • Khoa Công Nghệ Sinh Học
 • Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
 • Khoa Luật
 • Khoa Kinh Tế và Quản lý Công
 • Khoa Ngoại Ngữ
 • Khoa Quản Trị Kinh Doanh
 • Khoa Tài Chính - Ngân Hàng
 • Khoa Xây Dựng Và Điện
 • Khoa Xã Hội Học - Công Tác Xã Hội - Đông Nam Á

Học phí đại học Mở TPHCM năm 2019 - 2020 mới nhất:
 • Học phí dụ kiến: 15.500.000 - 22.000.000 / năm học
 • Mức học phí trên tùy theo ngành học và tùy theo số lượng tín chỉ đăng ký mỗi kỳ học. Học phí sẽ được đóng theo kỳ nếu các bạn muốn biết học phí 1 học kỳ bao nhiêu thì lấy số trên chia 2 ra nhé. 1 năm học có 2 học kỳ mỗi học kỳ khoảng 5 tháng.

Học phí Đại học mở năm học 2018 - 2019
Mức học phí của đại học mở sẽ được tính theo số lượng tín chỉ đăng ký của mỗi học kỳ và mỗi năm học. Và có thể giá 1 tín chỉ của một số ngành cũng khác nhau. Tuy nhiên các bạn có thể tham khảo mức học phí trung bình của các ngành như sau với khóa học năm 2017 - 2018 - 2019:
 • Học phí năm học 2018 - 2019: 15 triệu đồng đến 19 triệu đồng tùy vào ngành học và số lượng tin chỉ đăng ký
 • Học phí năm học 2017 - 2018: 17 triệu/ 1 năm học.

Học phí dự kiến bình quân đối với sinh viên chính quy năm học 2017-2018 là từ 13 triệu đồng đến 18 triệu đồng, tùy theo ngành học; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm được thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

Xem thêm: Hoc phí Đại học Tôn Đức Thắng 2017 - 2018 mới nhất