Mức học phí của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội 2017 - 2018

Trường Đại học Công nghệ GTVT là Trường Đại học công lập thuộc Bộ GTVT, được thành lập theo Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 27/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng GTVT.
Sứ mạng của Trường: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

Trường đạo tạo đại học 4 ngành chính là:
  • Ngành công trình
  • Ngành Cơ khí
  • Ngành kinh tế
  • Ngành công nghệ thông tin

Mức học phí của Nhà trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội được thu theo quy định của Chính phủ đối với cơ sở giáo dục công lập (Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

Khối ngành kỹ thuật: Công trình, Cơ khí, Công nghệ thông tin:
Mức học phí: 8,7 triệu/năm (870.000 đồng/tháng)(230.000 VNĐ/01 tín chỉ)


Khối ngành kinh tế: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Vận tải...
Mức học phí: 7,4 triệu đồng/năm (740.000 đồng/tháng)(190.000 VNĐ/01 tín chỉ)

Xem thêm: Học phí đại học Công Đoàn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu