Mức học phí đại học Đông Á Đà Nẵng 2017 - 2018 mới nhất

Đại học Đông Á là trường đại học Tư Thục thuộc khu vực Đà Nẵng có mã trường là DAD địa chỉ tại 33 Xô Viết Nghệ Tỉnh - Hải Châu - Đà Nẵng. Trường đào tạo khá nhiều ngành học khác nhau các bạn có thể tham khảo để đăng ký học với mức học phí cũng không quá cao khoảng hơn 10 triệu 1 năm cũng tùy vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký.

Các ngành tuyển sinh đại học Đông Á Đà Nẵng năm học 2017 - 2018

1.1 Ngôn ngữ Anh 52220201 90 80 A01 A16 C15 D01
1.2 Quản trị kinh doanh 52340101 90 20 A00 A01 A16 D01
1.3 Tài chính – Ngân hàng 52340201 30 70 A00 A01 A16 D01
1.4 Kế toán 52340301 63 100 A00 A01 A16 D01
1.5 Quản trị nhân lực 52340404 30 70 A00 A01 C00 D01
1.6 Quản trị văn phòng 52340406 70 30 C00 D01 D14 D15
1.7 Luật kinh tế 52380107 110 10 A00 A01 C00 D01
1.8 Công nghệ thông tin 52480201 100 50 A00 A01 A16 B00
1.9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 52510103 40 40 A00 A01 A16 B00
1.1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 40 40 A00 A01 A16 B00
1.11 Công nghệ thực phẩm 52540102 50 30 A00 B00 D07 D08
1.12 Kiến trúc 52580102 60 10 A16 C15 H01 V00
1.13 Điều dưỡng 52720501 240 460 A02 A16 B00 B03
1.14 Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 50 20 A00 A01 A16 B00
1.15 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52510303 50 20 A00 A01 A16 B00


Học phí năm học 2018 - 2019 Đại học Đông Á mới nhất:
  • Học phí Đại học từ 6.2 triệu đến 7.5 triệu/học kỳ.
  • Giá 1 tín chỉ 390.000 - 460.000 đồng
  • 1 năm học có 2 học kỳ chính
Học phí năm hoc 2017-2018 khoảng: 5.400.000 đồng/học kỳ tức khoảng 11 triệu 1 năm

Xem thêm: Học phí đại học Công Đoàn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu