Mức Học phí trường Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2017 - 2018 các ngành là bao nhiêu

Đại học Nông lâm Bắc Giang là 1 trường đại học công lập có mã trường là DBG địa chỉ tại Xã Bích Sơn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang đào tạo nhiều ngành về kinh tế, kế toán, nông lâm nghiệp, thú ý, quản lý đất đai môi trường với mức học phí cũng ở mức khá tốt là sự lựa chọn của nhiều bạn thí sinh ở Bắc giang và các tỉnh lân cận vùng Bắc bọ

Danh sách các ngành tuyển sinh của Đại học Nông lâm Bắc Giang năm nay

Kinh tế 52310101 A00 A01 D01
Kế toán 52340301 A00 A01 D01
Công nghệ sinh học 52420201 A00 A01 B00
Công nghệ thực phẩm 52540102 A00 A01 B00
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm* 52540399 A00 A01 B00
Chăn nuôi 52620105 A00 A01 B00
Khoa học cây trồng 52620110 A00 A01 B00
Bảo vệ thực vật 52620112 A00 A01 B00
Lâm nghiệp đô thị 52620202 A00 A01 B00
Lâm sinh 52620205 A00 A01 B00
Quản lý tài nguyên rừng 52620211 A00 A01 B00
Thú y 52640101 A00 A01 B00
Quản lý tài nguyên và môi trường 52850101 A00 A01 B00
Quản lý đất đai 52850103 A00 A01 B00


Mức học phí của Đại học Nông lâm Bắc giang năm học 2017 - 2018 dự kiến như sau
  • Học phí bậc Đại học 2017 - 2018: 190.000 đ/tín chỉ (ngành thú y: 205.000 đ/tín chỉ)
  • Học phí bậc Cao đẳng 2017 - 2018: 150.000 đ/tín chí

Mỗi năm học thường các trường có khoảng 35 - 40 chỉ, vì thế học phí đại học vào khoảng 4 triệu 1 kỳ và 8 triệu 1 năm học. TÙy vào số tín chỉ bạn đăng ký có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

Xem thêm: Học phí đại học Công Đoàn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu