Mức Học phí Khoa Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất

Nếu bạn đang có ý định nộp hồ sơ tuyển sinh vào khoa công nghệ đại học Đà Nẵng thì rất có thể thắc mắc hoc phí các ngành của trường năm nay ra sao và các năm tới bao nhiêu thì có thể tham khảo mức học phí của trường ở phía dưới. Khoa công nghệ đại học Đà Nẵng đào tạo 6 ngành chính bao gồm

  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường


Địa chỉ trường: địa chỉ tại Số 48B Cao Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Danh sách các ngành tuyển sinh của Khoa Công nghệ đại học Đà Nẵng tổ hợp môn. 80% chỉ tiêu sẽ xét tuyển điểm thi THPT Quốc Gia, 20% còn lại xét danh bạ.

Học phí Khoa Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất

Học phí khoa công nghệ đại học Đà Nẵng 2017 - 2018 và các năm tiếp theo dự kiến như sau:
Năm học 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Học phí (đồng/năm/SV) 8.700.000 9.600.000 10.600.000 11.700.000

Mỗi năm học trường có có 2 học kỳ chính (I và II), mỗi học kỳ có 5 tháng và 1 học kỳ hè để sinh viên trả nợ, cải thiện môn


Xem thêm: Học phí đại học Bách khoa Hà Nội 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất hiện nay