Học phí của đại học Điện Lực Hà Nội mới nhất năm 2017, 2018, 2019, 2020

Đại học Điện lực là 1 trường đại học công lập thuộc khu vực phía bắc có địa chỉ tại Số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội mã trường là DLL, tuy là trường công lập nhưng mức học phí của trường điện lực cũng ở mức trung bình khá khoảng 13 - 14.5 triệu 1 năm cho năm học 2017 - 2018 và các năm tiếp theo tăng khoảng 1 2 tri

Danh sách các ngành tuyển sinh của đại học điện lực trong năm 2017 - 2018:
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Quản lý công nghiệp

Mức học phí đại học Điện lực qua các năm từ 2014 tới 2018

TT Nội dung 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
1 Khối Kinh tế 900 1.170 1.170 1.300 Thay đổi không quá ±10% so với năm trước đó
2 Khối Kỹ thuật 900 1.170 1.300 1.450 Thay đổi không quá ±10% so với năm trước đó


1 năm học có khoảng 10 tháng, như vấu với khối Kinh tế thì học phí đai học Điện lực khoảng 13 triệu 1 năm và khối Kỹ Thuật là 14.5 triệu 1 năm.

Xem thêm: Học phí đại học Công Đoàn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu