Học phí đại học tài chính quản trị kinh doanh Hưng Yên 2017 - 2018

Trường Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh có mã trường là DFA là 1 trường đại học công lập có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên cụ thể địa chỉ tại Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên. Hiện tại trường đạo tạo các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý. Mức học phí của trường cũng khá tốt vì đây là 1 trường công lập. học phí cho năm học 2017 - 2018 là 7.4 triệu đồng. Mức học phí các năm sau lần lượt là 8.1, 8.9, 9.8 triệu đồng 1 năm. Các ban có thể tham khảo cụ thể sau đây

Học phí các năm của trường Đại học Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh Hưng Yên
  • Học phí 2017-2018: 6.7 triệu đồng/sinh viên/năm học
  • Học phí 2017-2018: 7,4 triệu đồng/sinh viên/năm học
  • Học phí 2018-2019: 8,1 triệu đồng/sinh viên/năm học
  • Học phí 2019-2020: 8,9 triệu đồng/sinh viên/năm học
  • Học phí 2020-2021: 9,8 triệu đồng/sinh viên/năm học

Tuy nhiên đây chỉ là mức học phí tham khảo tùy vào số lượng môn và số lượng tín chỉ bạn đăng ký mà học phí từng học kỳ và từng năm học có thể khác hơn 1 chút.

Xem thêm: Học phí đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 - 2018 - 2019