Đại học Luật - Đại học huế là 1 trường đại học công lập có địa chỉ tại Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây mã trường là DHA. Trường hiện tại đào tạo và tuyển sinh 2 ngành là Luật và Luật kinh tế. Nếu các bạn đang ký xét tuyển vào trường này rất có thể sẽ thắc mắc rằng mức học phí của trường là bao nhiêu 1 năm thì các bạn có thể tham khảo mức học phí đưa ra của trường như sau cho các năm học

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học
2017 - 2018
Năm học
2018 - 2019
Năm học
2019 - 2020
Năm học
2020 - 2021
1 Luật 240 265 295 320

Theo đó thì năm 2017 - 2018 học phí là 240, các trường khác thì 1 năm học tối đa khoảng 40 tín chỉ, riêng trường đại học luật Huế thì mình không rõ nhưng nếu bằng mức tín chỉ thì học phí 1 năm vào khoảng gần 10 triệu. Học phí các năm tiếp theo các bạn cũng thể ướm bằng cách nhấn với khoảng 30 - 40 tín chỉ nhé. Vì mỗi học kỳ hoặc mỗi năm học bạn có thể đăng ký số lượng tín chỉ khác nhau nên mức học phí cũng có thể khác nhau

Xem thêm: Học phí Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất