Học phí đại học Ngoại ngữ Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất là bao nhiêu

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế là trường đại học công lập có mã DHF địa chỉ tại Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây. Nếu bạn đang thắc mắc về học phí của Đại học ngoại ngữ Huế thì các bạn có thể tham khảo mức học phí cho từng nhóm ngành ở dưới đây. Đây là trường
  • Đối với các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc: Sinh viên được miễn học phí.
  • Đối với ngành Ngôn ngữ Nga: Sinh viên được giảm 50% học phí.
  • Đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy còn lại của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, dự kiến mức học phí theo tín chỉ:

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học
2017 - 2018
Năm học
2018 - 2019
Năm học
2019 - 2020
Năm học
2020 - 2021
1 Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nga, Việt Nam học, Quốc tế học 210.000 235.000 255.000 280.000


Xem thêm: Học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 mới nhất