Mức học phí Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 là bao nhiêu

Dự kiến mức học phí đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế theo tín chỉ nên tùy thuộc vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký theo từng học và và từng năm mà học phí sẽ khác nhau. Tuy nhiện bạn có thể tham khảo mức sau.

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học
2017 - 2018
Năm học
2018 - 2019
Năm học
2019 - 2020
Năm học
2020 - 2021
1 Kinh tế 240.000 265.000 295.000 320.000

Theo đó thì học phí 1 năm khoảng 9-10 triệu, các năm tiếp theo thường hơn khoảng 1 triệu mỗi năm

Danh sách các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế năm học 2017 - 2018:
 • Kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh(Liên thông)
 • Marketing
 • Kinh doanh thương mại
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Kế toán(Liên thông)
 • Kiểm toán
 • Quản trị nhân lực
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Kinh doanh nông nghiệp
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế nông nghiệp - Tài chính
 • Quản trị kinh doanh (Liên kết)
 • Tài chính - Ngân hàng (Liên kết)

Xem thêm: Học phí đại hoc Ngoại ngữ Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất là bao nhiêu