Trường Đại học Dân lập Hải Phòng có mã là DHP là 1 trường dân lập, tuy nhiên mức học phí của trường cũng không quá cao có địa chỉ tại Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng. Theo mức học phí trường công bố thì trong năm 2017 - 2018 khoảng 1.140.000 1 tháng và mức học phí 1 năm khoảng gần 12 triệu đồng. Nếu bạn đang thắc mắc thì có thể xem và so sánh học phí của các trường khác khu vực gần đó học trên Hà Nội

Các ngành đào tạo trường Đại học Dân Lập Hải PHòng
  • Việt Nam học
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quản trị kinh doanh
  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Kỹ thuật môi trường
  • Kỹ thuật công trình xây dựng
  • Nông nghiệp


Học phí: 1.140.000,0 đồng/tháng

Tương đương khoảng 11 triệu đồng 1 năm, và 5.5 1 học kỳ. Tuy nhiên mức học phí này còn phụ thuộc và số lượng tín chỉ bạn đăng ky

Xem thêm: Học phí Đại học Nông lâm - Đại học Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 là bao nhiêu