Mức học phí trường đại học Hùng Vương 2017 - 2018 là bao nhiêu 1 năm

Trường Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh là trường Đại học tư thục,có mã trường DHV, Địa chỉ tại 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, TP Hồ Chí Minh. Năm nay trường tuyển sinh khoảng 6 ngành chính. Mức học phí trường cũng ở mức khá cao khoảng 24 triệu đồng 1 năm học. Tuy nhiên tùy theo khối ngành và số lượng tín chỉ đăng ký thì mức học phí có thể sẽ hơi khác nhau

Các ngành tuyển sinh và đào tạo trường Đại học Hùng Vương 2017 - 2018:
  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính – Ngân hàng
  • Kế toán
  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ sau thu hoạch
  • Quản lý bệnh viện

Học phí Đại học Hùng VƯơng 2017 - 2018
  • Khối ngành kinh tế: 590.000 đồng/tín chỉ
  • Ngành Công nghệ thông tin: 620.000 đồng/tín chỉ
  • Ngành Công nghệ sau thu hoạch: 660.000 đồng/tín chỉ

1 năm có khoảng 30 - 40 chỉ các bạn có thể lấy học phí theo tín chỉ của ngành mình nhân với 40 để học phí năm và nhân với 20 để ra học phí 1 học kỳ

Xem thêm: Học phí đại học Mở TPHCM 2017 - 2018 là bao nhiêu