Học phí trường Đại học Y dược Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất là bao nhiêu - DHY

Trường đại học Y Dược - Đại học Huế là 1 trường công lập có mã trường là DHY, địa chỉ tại Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh. Trường đào tạo hầu hết các ngành phố biến trong lĩnh vực y dược như: y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, điều dưỡng, xét nghiệm, dược học... Mức học phí của trường cũng không quá cau tùy theo ngành học phí sẽ khác nhau được tính theo tín chỉ. Mỗi tín chỉ trong năm học 2017 - 2018 khoảng hơn 300.000. Tùy theo số lượng môn đăng ký học phí sẽ khác nhau

Các ngành tuyển sinh đào tạo của trường đại học y dược Huế
  • Y đa khoa
  • Y học dự phòng
  • Y học cổ truyền
  • Y tế công cộng
  • Kỹ thuật hình ảnh y học
  • Xét nghiệm y học
  • Dược học
  • Điều dưỡng
  • Răng - Hàm - Mặt

Dự kiến mức học phí đối với các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế theo tín chỉ:

TT Nhóm ngành đào tạo Năm học
2017 - 2018
Năm học
2018 - 2019
Năm học
2019 - 2020
Năm học
2020 - 2021
1 Điều dưỡng, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh 305.000 335.000 365.000 405.000
2 Y đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền, Y tế công cộng 320.000 355.000 390.000 425.000
3 Y học dự phòng 325.000 360.000 395.000 435.000
4 Dược học 335.000 365.000 405.000 445.000


Xem thêm: Học phí Đại học Khoa học - Đại học Huế 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất là bao nhiêu