Học phí trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 2017 - 2018 - 2019 - 2020 mới nhất 1 năm 1 tín chỉ 1 học kỳ

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp là trường đại học công lập có mã là DKK địa chỉ tại Số 456 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Trường đào tạo khoảng hơn 1 ngành nghề khác nhau. Mức học phí của trường cũng thuộc dạng trung bình. Năm học 2017 - 2018 là 14 triệu 1 năm thu ở mức tối đa còn thực tế học phí sẽ có thể thấp hơn 1 chút tùy vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký. Tương tự trong năm học 2018 - 2019 là 15 triệu và năm 2019 - 2020 là 16 triệu đồng.

Danh sách các ngành tuyển sinh của đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2017 - 2018 năm nay:
 • Công nghệ thực phẩm*
 • Công nghệ sợi, dệt
 • Công nghệ may
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàngHọc phí tối đa của trường Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp theo đề án được duyệt các năm là
 • Học phí 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên
 • Học phí 2018-2019 là 15 triệu đồng/sinh viên
 • Học phí 2019-2020 là 16 triệu đồng/sinh viên


Xem thêm: Học phí đại học Công Đoàn 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu