Trường Đại học Hải Dương là trường đại học công lập có mã là DKT địa chỉ tại Khu Đô thị phía Nam, Thành phố Hải Dương (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sứ mệnh của Đại học Hải Dương là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kỹ thuật, quản lý xã hội; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hải Dương và đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Mức học phí của Đại học Hải DƯơng cũng khá phải chăng nếu so với các trường đại học trên trên Hà Nội được tính theo tín chỉ tùy vào ngành từ 170.000 đến 190.000. Như vậy học phí 1 năm học khoảng 6.8 triệu tới 7.6 triệu và học phí 1 học kỳ 3.4 triệu tới 3.8 triệu

Học phí dự kiến năm 2017 - 2018 từ: 170.000đ – 190.000đ/1 tín chỉ


Xem thêm: Học phí đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 - 2018 - 2019