Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An có mã trường là DLA địa chỉ tại 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An là 1 trường dân lập trường đào tạo các ngành Luật kinh tế Kế toán Quản trị kinh doanh Tài chính – Ngân hàng Khoa học máy tính Công nghệ kỹ thuật xây dựng Ngôn ngữ Anh Kiến trúc. Mức học phí của trường cũng ở mức tương đương các trường dân lập khác nhưng vẫn ít hơn một số trường công lập tự chủ tài chính.

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đại học kinh tế công nghiệp Long An
Luật kinh tế 52380107 90 210 A00 C00
Kế toán 52340301 50 150 A00 A09
Quản trị kinh doanh 52340101 50 100 A01 B03
Tài chính – Ngân hàng 52340201 50 100 A08 B00
Khoa học máy tính 52480101 40 100 A00 C01
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 52510103 40 100 A00 A02
Ngôn ngữ Anh 52220201 24 56 D01 D12
Kiến trúc 52580102 25 45 V00 V01

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thực hiện học phí căn cứ vào số tín chỉ mà sinh viên thực học trong học kỳ.
Với học phí 350.000 đến 400.000 đồng/ tín chỉ (tùy thuộc vào số lượng sinh viên/ lớp). Học phí bình quân cho các chương trình hệ đại học của trường năm học 2016-2017 là 12.000.000 đến 14.000.000 đồng.

Trước mỗi đầu năm học, trường thành lập tổ công tác xây dựng mức học phí và các chế độ học bổng cho HSSV trường. Theo qui trình, sau khi tham khảo mức học phí của các trường công lập cũng như trường ngoài công lập cùng với căn cứ vào tình hình thực tế của trường, tổ công tác sẽ đề nghị mức học phí cho phù hợp. Năm học 2017-2018, trường dự kiến sẽ tăng học phí khoảng từ 5% đến 12% .

Xem thêm: Học phí Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 2017 - 2018 - 2019 - 2020 là bao nhiêu - DKY