Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội có mã là DMT là trường đại học công lập có trụ sở tại 41A đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có sứ mệnh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Học phí đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội là 253 nghìn 1 tín chỉ, tức vào khoảng hơn 10 triệu 1 năm và hơn 5 triệu 1 học kỳ. Trong các năm hoc tiếp theo thì học phí tăng tôi đa không quá 10%.

Học phí dự kiến 2017 - 2018 của trường: 253.000đ/Tín chỉ

Các ngành đào tạo của trường Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội 2017 - 2018 là

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Kế toán
 • Khí tượng học
 • Thủy văn
 • Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 • Khí tượng thủy văn biển
 • Khoa học đất
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý tài nguyên nước*
 • Quản lý biển*

Xem thêm: Học phí trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội 2017 - 2018 mới nhất