Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (trước đây là Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội) được thành lập theo Quyết định số 2016/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học trong lĩnh vực công tác nội vụ và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ


Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy. Như vậy học phí 1 năm khoảng gần 10 triệu đồng còn tùy thuộc vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký


Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021) Thực hiện theo lộ trình tăng học phí của Nhà nước.

Các ngành đào tạo của trường ĐH Nội vụ Hà Nội

 • Quản lý văn hóa
 • Chính trị học
 • Quản lý nhà nước
 • Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam
 • Khoa học thư viện
 • Lưu trữ học
 • Lưu trữ học - Phân hiệu Quảng Nam
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam
 • Quản trị văn phòng
 • Quản trị văn phòng - Phân hiệu Quảng Nam
 • Luật
 • Luật - Phân hiệu Quảng Nam
 • Hệ thống thông tin
 • Hệ thống thông tin - Phân hiệu Quảng Nam

Xem thêm: Học phí Viện ĐH Mở Hà Nội 2017 - 2018 - 2019