Trường Đại học Phú Yên là trường đại học công lập có mã là DPY. Đây là một trường đại học địa phương, đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ va Tây Nguyên. Học phí của Đại học Phú Yên cũng rất rẻ so với mức trung bình của đại học năm nay trình độ đại học khoảng 7 đến 8 triệu đồng tức khoảng 3.5 đến 4 triệu 1 học kỳ, chưa tới 1 triệu 1 tháng. Trình độ cao đẳng học phí từ 5 tới 6 triệu 1 năm
  • Học phí Đại học: từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng/ năm học/sinh viên.
  • Học phí cao đẳng: từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/ năm học/sinh viên.

Danh sách các ngành đào tạo của trường Đại học Phú Yên 2017 - 2018

Giáo dục Mầm non 52140201 80 0 M00
Giáo dục Tiểu học 52140202 50 0 A00 A01
Sư phạm Toán học 52140209 40 0 A00 A01
Sư phạm Tin học 52140210 40 0 A00 A01
Sư phạm Sinh học 52140213 40 0 A02 B00
Sư phạm Ngữ văn 52140217 40 0 C00 D01
Sư phạm Tiếng Anh 52140231 40 0 A01 D01

Xem thêm: Học phí Đại học Tài chính - Marketing 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu