Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là 1 trường đại học dân lập có địa chỉ tại Số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì là trường dân lập nên mức học phí của trường cũng khá cao khoảng gần 10 triệu tới 12 triệu 1 học kỳ và khoảng 20 triệu 1 năm. Tùy vào ngành học và số lượng tín chỉ đăng ký thì mức học phí này sẽ khác. Mức học phí này cũng sẽ tăng thêm hằng này từ 5 đến 10 phần trăm.

Các ngành đào tạo Đại học công nghệ Sài Gòn
 • Thiết kế công nghiệp
 • Quản trị kinh doanh
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ thực phẩm*
 • Kỹ thuật công trình xây dựng

Học phí năm học 2018 - 2019 trường Đại học công nghệ Sài Gòn mới nhất
 • Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: Tùy theo ngành, từ 10.588.000 đồng/học kỳ đến 13.310.000 đồng/học kỳ. Một năm thu hai học kỳ.
 • Lộ trình tăng học phí cho từng năm là 5% đến 10%.

Học phí trường Đại học Công nghệ sài Gòn năm 2017 - 2018:
 • Học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy: Tùy theo ngành, từ 9.625.000 đồng/học kỳ đến 12.100.000 đồng/học kỳ. Một năm thu hai học kỳ
 • Lộ trình tăng học phí cho từng năm là từ 5% đến 10%, tức là học phí năm sau tăng khoảng từ 5 tới 10 phần trăm so với năm liền kề trước đó.

Xem thêm: Học phí HUTECH 2017 - 2018 mới nhất là bao nhiêu - Đại học Công nghệ TPHCM