Vì là trường công lập thuộc đại học Thái Nguyên nên trường đại học CNTT và truyền thông có mức học phí khá tốt chỉ khoảng 7.4 triệu đồng 1 năm đối với năm học 2017 - 2018. Các năm học tiếp theo lần lượt tăng khoảng 700 800 900 so với học phí năm liền kề trước đó

Danh sách các ngành đào tạo của trường đại học CNTT và truyền thông THái Nguyên là:
 • Thiết kế đồ họa
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Công nghệ truyền thông
 • Thương mại điện tử*
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị văn phòng
 • Khoa học máy tính
 • Truyền thông và mạng máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ thông tin
 • An toàn thông tin*
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật máy tính
 • Kỹ thuật y sinh*
Mức học phí hiện tại:
 • Các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư hệ chính quy: 790.000 đ/tháng.
 • Các ngành đào tạo cấp bằng cử nhân hệ chính quy: 670.000 đ/tháng.
Lộ trình tăng học phí của nhà trường áp dụng theo Nghị định 85 của Chính phủ:


Năm học Ngành đào tạo cấp bằng
cử nhân
Ngành đào tạo cấp bằng
kỹ sư
2017 – 2018 740.000đ/tháng 870.000đ/tháng
2018 – 2019 810.000đ/tháng 960.000đ/tháng
2019 – 2020 890.000đ/tháng 1.060.000đ/tháng
2020 – 2021 980.000đ/tháng 1.170.000đ/tháng

Xem thêm: Học phí đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 - 2018 - 2019