Tới kỳ tuyển sinh đại học chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ phân vân nên chọn trường nào, ngành nào phù hợp với sở thích và điểm chuẩn của mình. Việc chọn trường và khối cũng khá khó khăn khi có gần 300 trường đại học khác nhau trên cả nước. Chính vì thế vforum.vn sẽ lần lượt lọc ra các trường đại học có tuyển các khối tương ứng. Ví dụ trong bài này mình sẽ lọc ra những trường có ngành tuyến sinh khối A01 tức là tổ hợp 3 môn Toán - Vật Lý và Anh Văn. Đây là tổ hợp môn được khá nhiều trường tuyển ngay ở tổ hợp môn số 1, một số trường thì tuyển ở các tổ hợp môn tiếp theo.

Ngành tuyển sinh khối A01 thì rất nhiều thường liên quan tới kỹ thuật và công nghệ và ngôn ngữ vì dụ như Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, kế toán, kinh tế...

Những trường Đại học, học viện có tuyển khối A1 các ngành tổ hợp môn số 1:
Tên Trường Mã Trường Ngành học TH1
Học viện An ninh Nhân dân ANH An toàn thông tin 52480202 A01
Học viện An ninh Nhân dân ANH Nghiệp vụ An ninh 52860100 A01
Đại học An ninh Nhân dân ANS Nghiệp vụ An ninh 52860100 A01
Học viện Biên phòng BPH Biên phòng 52860206 A01
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu BVU Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Học viện Cảnh sát Nhân dân CSH Nghiệp vụ cảnh sát 52860100 A01
Đại học Cảnh sát Nhân dân CSS Nghiệp vụ cảnh sát 52860100 A01
Đại học Đông Á DAD Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Bình Dương DBD Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định DCG Kế toán 52340301 A01
Đại học Cửu Long DCL Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Cửu Long DCL Đông phương học 52220213 A01
Đại học Cửu Long DCL Công tác xã hội 52760101 A01
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị DCQ Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị DCQ Ngôn ngữ Nga 52220202 A01
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh DCT Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Dân lập Đông Đô DDD Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Dân lập Đông Đô DDD Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng DDK Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông 52905206 A01
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng DDK Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng 52905216 A01
Đại học Đại Nam DDN Kế toán 52340301 A01
Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh DHV Công nghệ thông tin 52480201 A01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh DKC Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh DKC Ngôn ngữ Nhật 52220209 A01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh DKC Đông phương học 52220213 A01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh DKC Truyền thông đa phương tiện 52320104 A01
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An DLA Quản trị kinh doanh 52340101 A01
Đại học Lạc Hồng DLH Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Quan hệ quốc tế 52310206 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Quản trị kinh doanh 52340101 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Quản trị khách sạn 52340107 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Kinh doanh quốc tế 52340120 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Tài chính – Ngân hàng 52340201 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Kế toán 52340301 A01
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM DNT Luật kinh tế 52380107 A01
Đại học Đồng Nai DNU Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Đồng Nai DNU Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Đồng Nai DNU Sư phạm Tiếng Anh. 51140231 A01
Đại học Phan Châu Trinh DPC Việt Nam học 52220113 A01
Đại học Phan Châu Trinh DPC Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Phan Châu Trinh DPC Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Phan Châu Trinh DPC Văn học 52220330 A01
Đại học Dân lập Phú Xuân DPX Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Dân lập Phú Xuân DPX Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Dân lập Phú Xuân DPX Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Dân lập Phú Xuân DPX Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Phú Yên DPY Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Quy Nhơn DQN Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Quảng Nam DQU Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên DTC Truyền thông đa phương tiện 52320104 A01
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên DTE Kinh tế 52310101 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Sư phạm Tiếng Nga 52140232 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Sư phạm Tiếng Trung Quốc 52140234 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Ngôn ngữ Pháp 52220203 A01
Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên DTF Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên DTS Sư phạm Toán học 52140209_A01 A01
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên DTS Sư phạm Tin học 52140210_A01 A01
Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên DTS Sư phạm Vật Lý 52140211_A01 A01
Đại học Tôn Đức Thắng DTT Việt Nam học 52220113 A01
Đại học Tôn Đức Thắng DTT Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) 52220113D A01
Đại học Tôn Đức Thắng DTT Quản lý thể dục thể thao* 52220343 A01
Đại học Tôn Đức Thắng DTT Xã hội học 52310301 A01
Đại học Tôn Đức Thắng DTT Công tác xã hội 52760101 A01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên DTZ Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên DTZ Khoa học quản lý 52340401 A01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên DTZ Luật 52380101 A01
Đại học Văn Hiến DVH Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Văn Hiến DVH Ngôn ngữ Pháp 52220203 A01
Đại học Văn Hiến DVH Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Văn Hiến DVH Ngôn ngữ Nhật 52220209 A01
Đại học Văn Hiến DVH Đông phương học 52220213 A01
Đại học Công nghệ Vạn Xuân DVX Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Yersin Đà Lạt DYD Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Yersin Đà Lạt DYD Điều dưỡng 52720501 A01
Đại học Hòa Bình ETU Quản trị văn phòng 52340406 A01
Đại học Hòa Bình ETU Luật kinh tế 52380107 A01
Đại học Hòa Bình ETU Công nghệ đa phương tiện 52480203 A01
Đại học Hòa Bình ETU Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Việt Nam học 52220113 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Ngôn ngữ Pháp 52220203 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Trung Quốc học 52220215 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Nhật Bản học 52220216 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Hàn Quốc học 52220217 A01
Đại học Quốc tế Hồng Bàng HBU Truyền thông đa phương tiện 52320104 A01
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (Phía Bắc) HCB Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 52480200 A01
Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (Phía Nam) HCN Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND 52480200 A01
Đại học Hồng Đức HDT Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Hàng hải Việt Nam HHA Tiếng Anh thương mại 52220201D124 A01
Đại học Hàng hải Việt Nam HHA Ngôn ngữ Anh, 52220201D125 A01
Đại học Hàng hải Việt Nam HHA Kinh doanh quốc tế và logistics 52340120A409 A01
Đại học Hàng hải Việt Nam HHA Kinh tế Hàng hải 52840104A408 A01
Đại học Hàng hải Việt Nam HHA Quản lý kinh doanh và Marketing 52340101A403 A01
Đại học Hà Tĩnh HHT Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Hà Tĩnh HHT Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Hạ Long HLU Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Hạ Long HLU Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Hạ Long HLU Ngôn ngữ Nhật 52220209 A01
Học viện Ngoại giao HQT Quan hệ quốc tế 52310206 A01
Học viện Ngoại giao HQT Truyền thông quốc tế 52320407 A01
Học viện Ngoại giao HQT Luật quốc tế 52380108 A01
Học viện Tài chính HTC Kinh tế 52310101 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Marketing 52340115 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Quản trị kinh doanh 52340101 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Quản trị khách sạn 52340107 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 52340109 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Kinh doanh quốc tế 52340120 A01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh HUI Thương mại điện tử 52340122 A01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam HVN Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi IUQ Quản trị kinh doanh 52340101 A01
Đại học Kinh tế Quốc dân KHA Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Kinh tế Quốc dân KHA Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 52110110 A01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh KTC Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng KTD Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng KTD Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Công Đoàn LDA Xã hội học 52310301 A01
Đại học Công Đoàn LDA Luật 52380101 A01
Đại học Công Đoàn LDA Công tác xã hội 52760101 A01
Đại học Hà Nội NHF Công nghệ thông tin 52480201 A01
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) NHH Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) NHH Kinh doanh quốc tế 52340120 A01
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh NLS Công nghệ sinh học (CL Cao) 52420201C A01
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh NLS Công nghệ sinh học (LK QT) 52420201Q A01
Đại học Nguyễn Tất Thành NTT Dược học 52720401 A01
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội QHI Khoa học Máy tính (CLC) 52480101CLC A01
Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội QHI Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) 52510302CLC A01
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM QSQ Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM QSX Triết học 52220301 A01
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM QSX Địa lý học 52310501 A01
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM QSX Thông tin học 52320201 A01
Đại học Sài Gòn SGD Quản trị kinh doanh 52340101 A01
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên SKH Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Sư phạm Hà Nội 14 SP14 Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Sư phạm Hà Nội 16 SP16 Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Sư phạm Hà Nội 17 SP17 Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 52140209C A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Tin học 52140210B A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) 52140210D A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Vật lý 52140211B A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 52140211E A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) 52140213C A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH SP Kĩ thuật công nghiệp 52140214B A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH Toán học 52460101C A01
Đại học Sư phạm Hà Nội SPH Công nghệ thông tin 52480201B A01
Đại học An Giang TAG Việt Nam học 52220113 A01
Đại học Cần Thơ TCT Xã hội học 52310301 A01
Đại học Cần Thơ TCT Thông tin học 52320201 A01
Đại học Cần Thơ TCT Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) 52420201T A01
Đại học Cần Thơ TCT Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến) 52620301T A01
Đại học Cần Thơ TCT Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) 52340120C A01
Đại học Cần Thơ TCT Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) 52480201C A01
Đại học Cần Thơ TCT Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) 52510401C A01
Đại học Thủ Dầu Một TDM Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Thủ Dầu Một TDM Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01
Đại học Hải Phòng THP Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Hải Phòng THP Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Nha Trang TSN Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Tây Bắc TTB Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01
Đại học Khánh Hoà UKH Việt Nam học 52220113 A01
Đại học Khánh Hoà UKH Ngôn ngữ Anh 52220201 A01
Đại học Khánh Hoà UKH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 52340103 A01
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long VLU Công nghệ sinh học 52420201 A01
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long VLU Công nghệ thực phẩm 52540102 A01
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long VLU Thú y 52640101 A01
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long VLU Công tác xã hội 52760101 A01
Đại học Công nghiệp Việt Trì VUI Ngôn ngữ Anh 52220201 A01


Tiếp tục danh sách những trường có tổ hợp môn thứ 2 là ngành A01 các bạn có thể tham khảo, tuy nhiên danh sách này không có điểm chuẩn năm trước của trường nhé. Các bạn chọn trường và ngành sau đó search điểm chuẩn của trường đó để biết được điểm chuẩn.

Vì số lượng trường có tuyển khối A01 ở tổ hợp môn thứ 2 khá nhiều nên mình chỉ đưa ra danh sách tên trường và khối của trường đó có tuyển để các bạn tham khảo
Học viện An ninh Nhân dân - Luật (hệ dân sự)
Học viện An ninh Nhân dân - Công nghệ thông tin (hệ dân sự)
Học viện An ninh Nhân dân - An toàn thông tin (hệ dân sự)
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Truyền thông đa phương tiện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Quản trị kinh doanh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Marketing
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Kế toán
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Công nghệ thông tin
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Công nghệ đa phương tiện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - An toàn thông tin*
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Quản trị kinh doanh
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Marketing
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Kế toán
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Công nghệ thông tin
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Công nghệ đa phương tiện
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - An toàn thông tin*
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 2 - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - Quản lý công nghiệp
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - Công nghệ sợi, dệt
Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội - Công nghệ may
Đại học Kinh tế Nghệ An - Kinh tế
Đại học Kinh tế Nghệ An - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế Nghệ An - Kế toán
Đại học Kinh tế Nghệ An - Khoa học cây trồng
Đại học Kinh tế Nghệ An - Lâm nghiệp
Đại học Kinh tế Nghệ An - Thú y
Đại học Kinh tế Nghệ An - Quản lý đất đai
Học viện Cảnh sát Nhân dân - Luật - Hệ dân sự
Đại học Đông Á - Quản trị kinh doanh
Đại học Đông Á - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Đông Á - Kế toán
Đại học Đông Á - Quản trị nhân lực
Đại học Đông Á - Luật kinh tế
Đại học Đông Á - Công nghệ thông tin
Đại học Đông Á - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Đông Á - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Đông Á - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Đông Á - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Bình Dương - Việt Nam học
Đại học Bình Dương - Văn học
Đại học Bình Dương - Xã hội học
Đại học Bình Dương - Quản trị kinh doanh
Đại học Bình Dương - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Bình Dương - Kế toán
Đại học Bình Dương - Luật kinh tế
Đại học Bình Dương - Công nghệ sinh học
Đại học Bình Dương - Công nghệ thông tin
Đại học Bình Dương - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Bình Dương - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Bình Dương - Kiến trúc
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Kinh tế
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Kế toán
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Công nghệ sinh học
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Công nghệ thực phẩm
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm*
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Chăn nuôi
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Khoa học cây trồng
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Bảo vệ thực vật
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Lâm nghiệp đô thị
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Lâm sinh
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Quản lý tài nguyên rừng
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Thú y
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Quản lý đất đai
Đại học Quốc tế Bắc Hà - Công nghệ thông tin
Đại học Quốc tế Bắc Hà - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Quốc tế Bắc Hà - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Quốc tế Bắc Hà - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Quốc tế Bắc Hà - Kinh tế xây dựng
Đại học Bạc Liêu - Quản trị kinh doanh
Đại học Bạc Liêu - Kế toán
Đại học Bạc Liêu - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Bạc Liêu - Công nghệ thông tin
Đại học Chu Văn An - Quản trị kinh doanh
Đại học Chu Văn An - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Chu Văn An - Kế toán
Đại học Chu Văn An - Luật kinh tế
Đại học Chu Văn An - Công nghệ thông tin
Đại học Chu Văn An - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Chu Văn An - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghệ Đồng Nai - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Đồng Nai - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Công nghệ Đồng Nai - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Công nghệ Đồng Nai - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghệ Đồng Nai - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định - Quản trị kinh doanh
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định - Kỹ thuật phần mềm
Sĩ quan Đặc công - Chỉ huy tham mưu Đặc công
Đại học Cửu Long - Quản trị kinh doanh
Đại học Cửu Long - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Cửu Long - Kinh doanh thương mại
Đại học Cửu Long - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Cửu Long - Kế toán
Đại học Cửu Long - Luật kinh tế
Đại học Cửu Long - Công nghệ sinh học
Đại học Cửu Long - Công nghệ thông tin
Đại học Cửu Long - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Cửu Long - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Cửu Long - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Cửu Long - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Cửu Long - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Cửu Long - Nông học
Đại học Cửu Long - Bảo vệ thực vật
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Thiết kế thời trang
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Quản trị kinh doanh chất lượng cao
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John)
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Marketing
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Kế toán
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Kiểm toán
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Quản trị nhân lực
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Quản trị văn phòng
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Khoa học máy tính
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg )
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Hệ thống thông tin
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật máy tính
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Công nghệ may
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Quản lý nhà nước
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Kế toán
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Luật kinh tế
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Kế toán
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ sinh học
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ vật liệu
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thực phẩm
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế biến thủy sản
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Đảm bảo Chất lượng & An toàn Thực phẩm
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ may
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Khoa học dinh dưỡng và Ẩm thực*
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghiệp Thực phẩm tp. Hồ Chí Minh - An toàn thông tin*
Đại học Công nghiệp Vinh - Kế toán
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Công nghiệp Vinh - Quản lý công nghiệp
Đại học Công nghiệp Vinh - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Công nghệ Đông Á - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ Đông Á - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ Đông Á - Kế toán
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghệ Đông Á - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Công nghệ Đông Á - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Dân lập Đông Đô - Việt Nam học
Đại học Dân lập Đông Đô - Quản lý nhà nước
Đại học Dân lập Đông Đô - Thông tin học
Đại học Dân lập Đông Đô - Quản trị kinh doanh
Đại học Dân lập Đông Đô - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Dân lập Đông Đô - Kế toán
Đại học Dân lập Đông Đô - Luật kinh tế
Đại học Dân lập Đông Đô - Công nghệ thông tin
Đại học Dân lập Đông Đô - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Dân lập Đông Đô - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Dân lập Đông Đô - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Dân lập Đông Đô - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Dân lập Đông Đô - Điều dưỡng
Đại học Dân lập Đông Đô - Thú y
Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ kỹ thuật máy tính
Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng - Quản trị kinh doanh
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ chế tạo máy
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Quản lý công nghiệp
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật cơ khí
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật cơ - điện tử
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật nhiệt
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật tàu thủy
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện, điện tử
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện tử và viễn thông
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật công trình xây dựng
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật công trình thủy
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kỹ thuật xây dựng
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Kinh tế xây dựng
Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Chương trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV
Đại học Điện lực - Quản trị kinh doanh
Đại học Điện lực - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Điện lực - Kế toán
Đại học Điện lực - Công nghệ thông tin
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Điện lực - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Điện lực - Quản lý công nghiệp
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Kế toán
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Kỹ thuật địa chất
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Kỹ thuật mỏ
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - Kỹ thuật tuyển khoáng
Đại học Đại Nam - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Đại Nam - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Đại Nam - Điều dưỡng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum - Sư phạm Toán học
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum - Công nghệ thông tin
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum - Kỹ thuật điện, điện tử
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum - Kinh tế xây dựng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Quản lý nhà nước
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Quản trị khách sạn
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Marketing
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Kinh doanh thương mại
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Tài chính – Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Kế toán
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Kiểm toán
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Quản trị nhân lực
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Hệ thống thông tin quản lý
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Luật
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Luật kinh tế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng - Thống kê
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Sư phạm Toán học
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Sư phạm Tin học
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Sư phạm Vật lý
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Vật lý học
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Toán ứng dụng
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin
Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Công nghệ thông tin (CLC)
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh thuộc Đại học Đà Nẵng - Khoa học và Kỹ thuật máy tính
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh - Quản trị kinh doanh
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh - Kế toán
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh - Kiểm toán
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh - Hệ thống thông tin quản lý
Khoa Du lịch - Đại học Huế - Kinh tế
Khoa Du lịch - Đại học Huế - Quản trị kinh doanh
Khoa Du lịch - Đại học Huế - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kinh tế
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Quản trị kinh doanh(Liên thông)
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Marketing
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kinh doanh thương mại
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kế toán
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kế toán(Liên thông)
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kiểm toán
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Quản trị nhân lực
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kinh doanh nông nghiệp
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Kinh tế nông nghiệp - Tài chính
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Quản trị kinh doanh (Liên kết)
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - Tài chính - Ngân hàng (Liên kết)
Đại học Nông lâm - Đại học Huế - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Nông lâm - Đại học Huế - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Nông lâm - Đại học Huế - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Đại học Nông lâm - Đại học Huế - Phát triển nông thôn
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Kỹ thuật điện, điện tử
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Sư phạm Toán học
Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Sư phạm Tin học
Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Sư phạm Vật lý
Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Đại học Sư phạm - Đại học Huế - Vật lí (chương trình tiên tiến)
Đại học Khoa học - Đại học Huế - Vật lý học
Đại học Khoa học - Đại học Huế - Toán học
Đại học Khoa học - Đại học Huế - Toán ứng dụng
Đại học Khoa học - Đại học Huế - Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học - Đại học Huế - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh - Kế toán
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Kế toán
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Quản trị văn phòng
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Tâm lý học
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị khách sạn
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Marketing
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kế toán
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Luật kinh tế
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật y sinh*
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ may
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế xây dựng
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Quản lý xây dựng
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ sợi, dệt
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ may
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Kế toán
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tài chính - Kế toán - Quản trị kinh doanh
Đại học Tài chính - Kế toán - Kinh doanh quốc tế
Đại học Tài chính - Kế toán - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tài chính - Kế toán - Kế toán
Đại học Tài chính - Kế toán - Kiểm toán
Đại học Kiểm sát Hà Nội - Luật
Đại học Hải Dương - Kinh tế
Đại học Hải Dương - Chính trị học
Đại học Hải Dương - Quản trị kinh doanh
Đại học Hải Dương - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Hải Dương - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hải Dương - Kế toán
Đại học Hải Dương - Quản trị văn phòng
Đại học Hải Dương - Công nghệ thông tin
Đại học Hải Dương - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Hải Dương - Chăn nuôi
Đại học Lạc Hồng - Kinh tế
Đại học Lạc Hồng - Quản trị kinh doanh
Đại học Lạc Hồng - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Lạc Hồng - Kế toán
Đại học Lạc Hồng - Luật kinh tế
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ thông tin
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Lạc Hồng - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Quản trị kinh doanh
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Bảo hiểm
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Kế toán
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Quản trị nhân lực
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Công tác xã hội
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II TP. HCM) - Luật kinh tế
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) - Quản trị kinh doanh
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) - Bảo hiểm
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) - Kế toán
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) - Quản trị nhân lực
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) - Công tác xã hội
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Quản trị kinh doanh
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Bảo hiểm
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Kế toán
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Quản trị nhân lực
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Công tác xã hội
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Kinh tế
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Luật kinh tế
Đại học Lao động - Xã hội (Trụ sở chính) - Tâm lý học
Đại học Công nghệ miền Đông - Kinh doanh quốc tế
Đại học Công nghệ miền Đông - Luật kinh tế
Đại học Công nghệ miền Đông - Quản lý công nghiệp
Đại học Công nghệ miền Đông - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghệ miền Đông - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Công nghệ miền Đông - Quản lý đất đai
Đại học Tài chính - Marketing - Quản trị kinh doanh
Đại học Tài chính - Marketing - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Tài chính - Marketing - Quản trị khách sạn
Đại học Tài chính - Marketing - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Đại học Tài chính - Marketing - Marketing
Đại học Tài chính - Marketing - Bất động sản
Đại học Tài chính - Marketing - Kinh doanh quốc tế
Đại học Tài chính - Marketing - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tài chính - Marketing - Kế toán
Đại học Tài chính - Marketing - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Kế toán
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Khí tượng học
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Thủy văn
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Khí tượng thủy văn biển
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Khoa học đất
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Công nghệ thông tin
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Kỹ thuật địa chất
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Quản lý đất đai
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Quản lý tài nguyên nước*
Đại học Tài nguyên và Môi Hà Nội - Quản lý biển*
Đại học Hoa Lư - Giáo dục Tiểu học
Đại học Hoa Lư - Sư phạm Toán học
Đại học Hoa Lư - Sư phạm Vật lý
Đại học Hoa Lư - Quản trị kinh doanh
Đại học Hoa Lư - Kế toán
Đại học nam Cần Thơ - Quản trị kinh doanh
Đại học nam Cần Thơ - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học nam Cần Thơ - Tài chính – Ngân hàng
Đại học nam Cần Thơ - Kế toán
Đại học nam Cần Thơ - Công nghệ thông tin
Đại học nam Cần Thơ - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học nam Cần Thơ - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM - Công nghệ thông tin
Đại học Đồng Nai - Giáo dục Tiểu học
Đại học Đồng Nai - Sư phạm Toán học
Đại học Đồng Nai - Sư phạm Vật lý
Đại học Đồng Nai - Quản trị kinh doanh
Đại học Đồng Nai - Kế toán
Đại học Đồng Nai - Giáo dục Tiểu học.
Đại học Nội vụ Hà Nội - Quản lý nhà nước
Đại học Nội vụ Hà Nội - Quản lý nhà nước - Phân hiệu Quảng Nam
Đại học Nội vụ Hà Nội - Quản trị nhân lực
Đại học Nội vụ Hà Nội - Quản trị nhân lực - Phân hiệu Quảng Nam
Đại học Nội vụ Hà Nội - Luật
Đại học Nội vụ Hà Nội - Luật - Phân hiệu Quảng Nam
Đại học Nội vụ Hà Nội - Hệ thống thông tin
Đại học Nội vụ Hà Nội - Hệ thống thông tin - Phân hiệu Quảng Nam
Đại học Phan Châu Trinh - Quản trị kinh doanh
Đại học Phan Châu Trinh - Kế toán
Đại học Phan Châu Trinh - Công nghệ thông tin
Đại học Phan Châu Trinh - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Phạm Văn Đồng - Sư phạm Tin học
Đại học Phạm Văn Đồng - Sư phạm Vật lý
Đại học Phạm Văn Đồng - Công nghệ thông tin
Đại học Phạm Văn Đồng - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Phạm Văn Đồng - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Phạm Văn Đồng - Kinh tế phát triển*
Đại học Phan Thiết - Quản trị kinh doanh
Đại học Phan Thiết - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Phan Thiết - Quản trị khách sạn
Đại học Phan Thiết - Kinh doanh quốc tế
Đại học Phan Thiết - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Phan Thiết - Kế toán
Đại học Phan Thiết - Công nghệ thông tin
Đại học Dân lập Phú Xuân - Quản trị kinh doanh
Đại học Dân lập Phú Xuân - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Dân lập Phú Xuân - Kế toán
Đại học Dân lập Phú Xuân - Công nghệ thông tin
Đại học Dân lập Phú Xuân - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Dân lập Phú Xuân - Quản trị kinh doanh
Đại học Dân lập Phú Xuân - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Dân lập Phú Xuân - Kế toán
Đại học Dân lập Phú Xuân - Công nghệ thông tin
Đại học Dân lập Phú Xuân - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Phú Yên - Giáo dục Tiểu học
Đại học Phú Yên - Sư phạm Toán học
Đại học Phú Yên - Sư phạm Tin học
Đại học Quảng Bình - Sư phạm Toán học
Đại học Quảng Bình - Sư phạm Vật lý
Đại học Quảng Bình - Quản trị kinh doanh
Đại học Quảng Bình - Kế toán
Đại học Quảng Bình - Luật
Đại học Quảng Bình - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Quảng Bình - Công nghệ thông tin
Đại học Quảng Bình - Kỹ thuật điện, điện tử
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Kỹ thuật phần mềm
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Công nghệ thông tin
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Kỹ thuật cơ - điện tử
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Kỹ thuật điện, điện tử
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Học viên Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Kế toán
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Quy Nhơn - Sư phạm Toán học
Đại học Quy Nhơn - Sư phạm Tin học
Đại học Quy Nhơn - Sư phạm Vật lý
Đại học Quy Nhơn - Kinh tế
Đại học Quy Nhơn - Quản trị kinh doanh
Đại học Quy Nhơn - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quy Nhơn - Kế toán
Đại học Quy Nhơn - Vật lý học
Đại học Quy Nhơn - Toán học
Đại học Quy Nhơn - Công nghệ thông tin
Đại học Quy Nhơn - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Quy Nhơn - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Quy Nhơn - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Quy Nhơn - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Quang Trung - Kinh tế
Đại học Quang Trung - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quang Trung - Công nghệ thông tin
Đại học Quang Trung - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Quang Trung - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Quảng Nam - Sư phạm Toán học
Đại học Quảng Nam - Sư phạm Vật lý
Đại học Quảng Nam - Vật lý học
Đại học Quảng Nam - Công nghệ thông tin
Đại học Thành Tây - Quản trị kinh doanh
Đại học Thành Tây - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Thành Tây - Kế toán
Đại học Thành Tây - Quản trị văn phòng
Đại học Thành Tây - Quản trị nhân lực
Đại học Thành Tây - Luật kinh tế
Đại học Thành Tây - Công nghệ sinh học
Đại học Thành Tây - Khoa học môi trường
Đại học Thành Tây - Khoa học máy tính
Đại học Thành Tây - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Thành Tây - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Thành Tây - Lâm nghiệp
Đại học Thành Tây - Quản lý đất đai
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Khoa học máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Hệ thống thông tin
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - An toàn thông tin*
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ kỹ thuật máy tính
Đại học Tây Đô - Quản trị kinh doanh
Đại học Tây Đô - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Tây Đô - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tây Đô - Kế toán
Đại học Tây Đô - Công nghệ thông tin
Đại học Tây Đô - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Tây Đô - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Tây Đô - Kỹ thuật môi trường
Đại học Tây Đô - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Tây Đô - Nuôi trồng thủy sản
Đại học Tây Đô - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Tây Đô - Quản lý đất đai
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Marketing
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên - Kế toán
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật Cơ khí - Chương trình tiên tiến
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật Điện - Chương trình tiên tiến
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật vật liệu
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật máy tính
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kỹ thuật môi trường
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Kinh tế công nghiệp
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Quản lý công nghiệp
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Ngôn ngữ Anh
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên - Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Đại học Thăng Long - Nhóm ngành Kinh tế - Quản lý
Đại học Thăng Long - Nhóm ngành Toán - Tin học
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Quản lý đất đai
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Địa chất học
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Khí tượng học
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Thủy văn
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Cấp thoát nước
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Hệ thống thông tin
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật tài nguyên nước
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Quản lý tài nguyên và môi biển đảo*
Đại học Tài nguyên và Môi tp. Hồ Chí Minh - Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
Đại học Tôn Đức Thắng - Quản trị kinh doanh
Đại học Tôn Đức Thắng - Kinh doanh quốc tế
Đại học Tôn Đức Thắng - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tôn Đức Thắng - Kế toán
Đại học Tôn Đức Thắng - Quan hệ lao động
Đại học Tôn Đức Thắng - Luật
Đại học Tôn Đức Thắng - Toán ứng dụng
Đại học Tôn Đức Thắng - Thống kê
Đại học Tôn Đức Thắng - Khoa học máy tính
Đại học Tôn Đức Thắng - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Tôn Đức Thắng - Quy hoạch vùng và đô thị
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Tôn Đức Thắng - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Lương Thế Vinh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Lương Thế Vinh - Quản trị kinh doanh
Đại học Lương Thế Vinh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Lương Thế Vinh - Kế toán
Đại học Lương Thế Vinh - Công nghệ thông tin
Đại học Lương Thế Vinh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Vật lý học
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Toán học
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Toán ứng dụng
Đại học Việt bắc - Quản trị kinh doanh
Đại học Việt bắc - Kế toán
Đại học Việt bắc - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Việt bắc - Công nghệ thông tin
Đại học Việt bắc - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Việt bắc - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Văn Hiến - Quản trị kinh doanh
Đại học Văn Hiến - Công nghệ thông tin
Đại học Văn Hiến - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Văn Lang - Quản trị kinh doanh
Đại học Văn Lang - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Văn Lang - Quản trị khách sạn
Đại học Văn Lang - Kinh doanh thương mại
Đại học Văn Lang - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Văn Lang - Kế toán
Đại học Văn Lang - Quan hệ công chúng.
Đại học Văn Lang - Luật kinh tế
Đại học Văn Lang - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Văn Lang - Kỹ thuật nhiệt
Đại học Văn Lang - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Trưng vương - Quản trị kinh doanh
Đại học Trưng vương - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Trưng vương - Kế toán
Đại học Trưng vương - Luật kinh tế
Đại học Trà Vinh - Giáo dục Tiểu học
Đại học Trà Vinh - Kinh tế
Đại học Trà Vinh - Quản trị kinh doanh
Đại học Trà Vinh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Trà Vinh - Kế toán
Đại học Trà Vinh - Luật
Đại học Trà Vinh - Khoa học vật liệu
Đại học Trà Vinh - Toán ứng dụng
Đại học Trà Vinh - Công nghệ thông tin
Đại học Trà Vinh - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Trà Vinh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Trà Vinh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Trà Vinh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Trà Vinh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Công nghệ Vạn Xuân - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ Vạn Xuân - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ Vạn Xuân - Kế toán
Đại học Công nghệ Vạn Xuân - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Vạn Xuân - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Yersin Đà Lạt - Quản trị kinh doanh
Đại học Yersin Đà Lạt - Công nghệ sinh học
Đại học Yersin Đà Lạt - Khoa học môi trường
Đại học Yersin Đà Lạt - Công nghệ thông tin
Đại học Quốc tế miền Đông - Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc tế miền Đông - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Quốc tế miền Đông - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Quốc tế miền Đông - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Quốc tế miền Đông - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Quốc tế miền Đông - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Quốc tế miền Đông - Điều dưỡng
Đại học Hòa Bình - Quản trị kinh doanh
Đại học Hòa Bình - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hòa Bình - Kế toán
Đại học Hòa Bình - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Kế toán
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Quản trị kinh doanh
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Kinh doanh thương mại
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Kiểm toán
Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội - Công nghệ thông tin
Đại học Fpt - Thiết kế đồ họa
Đại học Fpt - Ngôn ngữ Anh
Đại học Fpt - Ngôn ngữ Nhật
Đại học Fpt - Quản trị kinh doanh
Đại học Fpt - Quản trị khách sạn
Đại học Fpt - Kinh doanh quốc tế
Đại học Fpt - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Fpt - Khoa học máy tính
Đại học Fpt - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Fpt - An toàn thông tin*
Đại học Fpt - Kiến trúc
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh; Cầu - Đường bộ Việt - Pháp; Công trình Giao thông Đô thị Việt - Nhật; Chương trình tiên tiến).
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt - Pháp)
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Giao thông Vận tải - Công nghệ thông tin
Đại học Giao thông Vận tải - Kinh tế xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải - Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh)
Đại học Giao thông Vận tải - Kinh tế vận tải
Đại học Giao thông Vận tải - Khai thác vận tải
Đại học Giao thông Vận tải - Kế toán
Đại học Giao thông Vận tải - Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh)
Đại học Giao thông Vận tải - Kinh tế
Đại học Giao thông Vận tải - Quản trị kinh doanh
Đại học Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật giao thông
Đại học Giao thông Vận tải - Kỹ thuật môi trường
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kinh tế
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Quản trị kinh doanh
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kế toán
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Công nghệ thông tin
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật môi trường
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kinh tế xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Khai thác vận tải
Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kinh tế vận tải
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Kế toán
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Kế toán
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Hệ thống thông tin
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Hệ thống thông tin
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật giao thông
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ)
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Kinh tế xây dựng
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Kinh tế xây dựng
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải - Kinh tế vận tải
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật cơ khí: Cơ khí ô tô
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật tàu thủy
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Chuyên ngành Điện tử viễn thông
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật môi trường
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế xây dựng
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khai thác vận tải
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khai thác vận tải: Quản trị Logistic và Vận tải đa phương thức
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế vận tải
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế vận tải
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khoa học Hàng hải: Điều khiển tàu biển
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khoa học Hàng hải:Vận hành khai thác máy tàu biển
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khoa học Hàng hải:Thiết bị năng lượng tàu thủy
Đại học Giao thông Vận tải tp. Hồ Chí Minh - Khoa học Hàng hải: Quản lý Hàng hải
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Kinh tế
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Quan hệ quốc tế
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Luật kinh tế
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa học môi trường
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Công nghệ thông tin
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Luật kinh tế
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Quản trị khách sạn
Học viện Hành chính Quốc gia - Quản lý nhà nước
Học viện Chính sách và Phát triển - Kinh tế
Học viện Chính sách và Phát triển - Kinh tế quốc tế
Học viện Chính sách và Phát triển - Quản trị kinh doanh
Học viện Chính sách và Phát triển - Quản lý nhà nước
Học viện Chính sách và Phát triển - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Hành chính Quốc gia - Cơ sở phía Nam - Quản lý nhà nước
Đại học Hồng Đức - Sư phạm Toán học
Đại học Hồng Đức - Sư phạm Vật lý
Đại học Hồng Đức - Công nghệ thông tin
Đại học Hồng Đức - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Hồng Đức - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Hồng Đức - Kỹ thuật công trình xây dựng
Học viện Hậu cần (hệ Quân sự) - Hậu cần quân sự
Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) - Kế toán
Đại học Hàng hải Việt Nam - Quản trị kinh doanh,
Đại học Hàng hải Việt Nam - Quản trị tài chính kế toán
Đại học Hàng hải Việt Nam - Quản trị tài chính ngân hàng
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kinh tế ngoại thương
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kinh tế ngoại thương (CLC)
Đại học Hàng hải Việt Nam - Công nghệ thông tin,
Đại học Hàng hải Việt Nam - Công nghệ phần mềm
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính
Đại học Hàng hải Việt Nam - Công nghệ thông tin (CLC)
Đại học Hàng hải Việt Nam - Máy và tự động hóa xếp dỡ
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật cơ khí,
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật ôtô
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật nhiệt lạnh
Đại học Hàng hải Việt Nam - Máy và tự động công nghiệp
Đại học Hàng hải Việt Nam - Máy tàu thủy
Đại học Hàng hải Việt Nam - Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi
Đại học Hàng hải Việt Nam - Đóng tàu và công trình ngoài khơi
Đại học Hàng hải Việt Nam - Điện tử viễn thông
Đại học Hàng hải Việt Nam - Điện tự động tàu thủy
Đại học Hàng hải Việt Nam - Điện tự động công nghiệp
Đại học Hàng hải Việt Nam - Tự động hóa hệ thống điện
Đại học Hàng hải Việt Nam - Điện tự động công nghiệp (CLC)
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật môi trường,
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật hóa dầu
Đại học Hàng hải Việt Nam - Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đại học Hàng hải Việt Nam - Xây dựng công trình thủy
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật an toàn hàng hải
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kỹ thuật cầu đường
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kinh tế vận tải biển
Đại học Hàng hải Việt Nam - Logistics và chuỗi cung ứng
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kinh tế vận tải thủy
Đại học Hàng hải Việt Nam - Kinh tế vận tải biển (CLC)
Đại học Hàng hải Việt Nam - Điều khiển tàu biển
Đại học Hàng hải Việt Nam - Khai thác máy tàu biển
Đại học Hàng hải Việt Nam - Luật hàng hải
Học viện Hàng không Việt Nam - Quản trị kinh doanh
Học viện Hàng không Việt Nam - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Học viện Hàng không Việt Nam - Quản lý hoạt động bay
Học viện Hàng không Việt Nam - Kỹ thuật hàng không
Đại học Hà Tĩnh - Sư phạm Vật lý
Đại học Hà Tĩnh - Quản trị kinh doanh
Đại học Hà Tĩnh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hà Tĩnh - Kế toán
Đại học Hà Tĩnh - Công nghệ thông tin
Đại học Hà Tĩnh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Hạ Long - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Hạ Long - Quản trị khách sạn
Đại học Hạ Long - Khoa học máy tính
Đại học Hạ Long - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Thủ đô Hà Nội - Sư phạm Toán học
Đại học Thủ đô Hà Nội - Sư phạm Vật lý
Đại học Thủ đô Hà Nội - Công nghệ thông tin
Đại học Thủ đô Hà Nội - Toán ứng dụng
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Giới và Phát triển*
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Quản trị kinh doanh
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Luật
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Công tác xã hội
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Truyền thông đa phương tiện
Học viện Phụ nữ Việt Nam - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học viện Ngoại giao - Kinh tế quốc tế
Học viện Tài chính - Quản trị kinh doanh
Học viện Tài chính - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Tài chính - Kế toán
Học viện Tài chính - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Cán bộ thành phố HCM - Quản lý nhà nước
Học viện Cán bộ thành phố HCM - Luật
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kinh tế
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Xã hội học
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Quản trị kinh doanh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kế toán
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công nghệ sinh học
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Khoa học môi trường
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Khoa học đất
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công nghệ thông tin
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công thôn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kỹ thuật cơ khí
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kỹ thuật điện, điện tử
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công nghệ thực phẩm*
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công nghệ sau thu hoạch
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kỹ thuật tài nguyên nước
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Chăn nuôi
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Khoa học cây trồng
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Bảo vệ thực vật
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kinh doanh nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Kinh tế nông nghiệp
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Phát triển nông thôn
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Nuôi trồng thủy sản
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thú y
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Quản lý đất đai
Học viện Quản lý Giáo dục - Quản lý giáo dục
Học viện Quản lý Giáo dục - Kinh tế giáo dục*
Học viện Quản lý Giáo dục - Công nghệ thông tin
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi - Tài chính – Ngân hàng
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Khoa học máy tính
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Hệ thống thông tin
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Quản lý công nghiệp
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - Quản lý xây dựng
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Vũ trụ và Hàng không
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Công nghệ thông tin - Truyền thông*
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - Năng lượng tái tạo*
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kế toán
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế quốc tế
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh doanh quốc tế
Đại học Kinh tế Quốc dân - Marketing
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế Quốc dân - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh doanh thương mại
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản trị khách sạn
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản trị nhân lực
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa học máy tính
Đại học Kinh tế Quốc dân - Luật
Đại học Kinh tế Quốc dân - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Kinh tế Quốc dân - Bất động sản
Đại học Kinh tế Quốc dân - Bảo hiểm
Đại học Kinh tế Quốc dân - Thống kê kinh tế
Đại học Kinh tế Quốc dân - Toán ứng dụng trong kinh tế
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)
Đại học Kinh tế Quốc dân - Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP)
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế phát triển*
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Kinh tế Quốc dân - Kinh tế tài nguyên
Học viện Kỹ thuật Mật mã - Công nghệ thông tin
Học viện Kỹ thuật Mật mã - An toàn thông tin
Học viện Kỹ thuật Mật mã - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) - Chỉ huy tham mưu Lục quân
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Gồm các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh QT, Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán.(Chỉ tiêu chung,điểm trúng tuyển chung)
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Luật
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế học ứng dụng
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế chính trị
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị bệnh viện
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Toán tài chính
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thống kê kinh doanh
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh
Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh - Ngành Hệ thống thông tin quản lý - Chuyên ngành Thương mại điện tử
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bao gồm ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị - Công nghệ KT vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng
Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bao gồm ngành: Cấp thoát nước - Kỹ thuật hạ tầng đô thị - Kỹ thuật môi đô thị - Kỹ thuật xây dựng CT Giao thông - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Thương mại điện tử*
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Kế toán
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Kinh doanh quốc tế
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Quản trị nhân lực
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Quản trị khách sạn
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Marketing
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Quan hệ công chúng.
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Luật kinh tế
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Luật quốc tế
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh - Ngôn ngữ Nhật
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Quản trị kinh doanh
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Kế toán
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Công nghệ thông tin
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng - Quản lý xây dựng
Đại học Trần Quốc Tuấn - Chỉ huy tham mưu Lục quân
Đại học Công Đoàn - Quan hệ lao động
Đại học Công Đoàn - Quản trị kinh doanh
Đại học Công Đoàn - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công Đoàn - Kế toán
Đại học Công Đoàn - Quản trị nhân lực
Đại học Công Đoàn - Bảo hộ lao động
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao)
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) - Công thôn
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 2 - Thiết kế nội thất
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 3 - Kinh tế
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 4 - Quản trị kinh doanh
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 5 - Kế toán
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 8 - Công nghệ chế biến lâm sản
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 9 - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 10 - Chăn nuôi
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 11 - Khoa học cây trồng
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 12 - Bảo vệ thực vật
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 13 - Lâm sinh
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 14 - Quản lý tài nguyên rừng
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 15 - Thú y
Đại học Lâm nghiệp - Cơ sở 17 - Quản lý đất đai
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật Địa vật lý
Đại học Mỏ - Địa chất - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật địa chất
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng
Đại học Mỏ - Địa chất - Công nghệ thông tin
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật môi trường
Đại học Mỏ - Địa chất - Quản trị kinh doanh; Kế toán
Đại học Mỏ - Địa chất - Quản lý đất đai
Đại học Mỏ - Địa chất - Kỹ thuật dầu khí; Kế toán; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Mỏ - Địa chất - Công nghệ kỹ thuật hóa học - Chương trình tiên tiến
Viện Đại học Mở Hà Nội - Kế toán
Viện Đại học Mở Hà Nội - Quản trị kinh doanh
Viện Đại học Mở Hà Nội - Tài chính – Ngân hàng
Viện Đại học Mở Hà Nội - Công nghệ thông tin
Viện Đại học Mở Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Xây dựng miền Tây - Quản lý xây dựng
Đại học Xây dựng miền Tây - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Xây dựng miền Tây - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Xây dựng miền Tây - Kỹ thuật Cấp thoát nước
Đại học Xây dựng miền Tây - Kỹ thuật môi trường
Đại học Xây dựng miền Tây - Kế toán
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Bắc Ninh) - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Bắc Ninh) - Kế toán
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Quản trị kinh doanh
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Kế toán
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Hà Nội) - Hệ thống thông tin quản lý
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Phú Yên) - Tài chính – Ngân hàng
Học viện Ngân hàng (Cơ sở Phú Yên) - Kế toán
Đại học Ngân hàng tp. Hồ Chí Minh - Nhóm ngành Kinh tế - Kinh doanh
Đại học Ngân hàng tp. Hồ Chí Minh - Chương trình đào tạo chất lượng cao
Đại học Ngân hàng tp. Hồ Chí Minh - Hệ thống thông tin quản lý
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Kế toán
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Công nghệ thực phẩm
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Lâm nghiệp
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Thú y
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Quản lý tài nguyên và môi trường
Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai - Quản lý đất đai
Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Quản trị kinh doanh
Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Công nghệ thực phẩm
Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Chăn nuôi
Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận - Thú y
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kinh tế
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Thương mại quốc tế (LK QT)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Bản đồ học
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản trị kinh doanh (CL Cao)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kinh doanh quốc tế (LK QT)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kế toán
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Khoa học môi trường
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CL Cao)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật môi trường
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật môi (CL Cao)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thực phẩm
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thực phẩm (CL Cao)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thực phẩm (CT TT)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế biến lâm sản
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Chăn nuôi
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Kinh doanh nông nghiệp
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế (LK QT)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Phát triển nông thôn
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Lâm nghiệp
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản lý tài nguyên rừng
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Thú y
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Thú y (CT TT)
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh - Quản lý đất đai
Học viện Khoa học Quân sự (quân sự) - Trinh sát kỹ thuật
Đại học Nguyễn Tất Thành - Quản trị kinh doanh
Đại học Nguyễn Tất Thành - Quản trị khách sạn
Đại học Nguyễn Tất Thành - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Đại học Nguyễn Tất Thành - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Nguyễn Tất Thành - Kế toán
Đại học Nguyễn Tất Thành - Quản trị nhân lực
Đại học Nguyễn Tất Thành - Luật kinh tế
Đại học Nguyễn Tất Thành - Công nghệ thông tin
Đại học Nguyễn Tất Thành - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Nguyễn Tất Thành - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Nguyễn Tất Thành - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Nguyễn Tất Thành - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Nguyễn Tất Thành - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Nguyễn Tất Thành - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Nguyễn Tất Thành - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Nguyễn Trãi - Quản trị kinh doanh
Đại học Nguyễn Trãi - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Nguyễn Trãi - Kế toán
Đại học Nguyễn Trãi - Kỹ thuật môi trường
Đại học Nguyễn Trãi - Kỹ thuật công trình xây dựng
Học viện Phòng không - Không quân - Kỹ thuật hàng không
Học viện Phòng không - Không quân - Chỉ huy tham mưu Phòng không
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế phát triển*
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Kinh tế quốc tế
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Kế toán
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa học vật liệu
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Vật lý học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Địa chất học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Địa lý tự nhiên
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khí tượng học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Thủy văn
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Hải dương học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa học môi trường
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa học đất
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Toán học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Toán cơ
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Máy tính và khoa học thông tin
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Công nghệ hạt nhân*
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Kỹ thuật địa chất
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Quản lý đất đai
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Toán - Tin ứng dụng*
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản lý Công nghiệp;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Vật liệu;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Vật lý Kỹ thuật;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Cơ Kỹ thuật;
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Khoa học Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Máy tính (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Điện - Điện tử (chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Cơ khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Cơ điện tử (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Công trình Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Dầu khí (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản lý công nghiệp (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản lý Tài nguyên và Môi (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Môi (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Khoa học máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Khoa học máy tính chương trình chất lượng cao
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Truyền thông và mạng máy tính chương trình chất lượng cao
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin (Thương mại điện tử)
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - An toàn thông tin*
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - An toàn thông tin chương trình chất lượng cao
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật máy tính
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh tế học
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh tế và Quản lý công
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh tế đối ngoại
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh tế đối ngoại chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (407)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Marketing (410)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Marketing chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh doanh quốc tế (408)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kinh doanh quốc tế chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Tài chính - Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kế toán (405)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kế toán chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kế toán chất lượng cao hoàn toàn bằng tiếng Anh
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kiểm toán (409)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kiểm toán chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin quản lý (406)
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Thương mại điện tử
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Thương mại điện tử chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật dân sự
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật dân sự chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật Tài chính - Ngân hàng
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật kinh doanh
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật kinh doanh chất lượng cao
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật thương mại quốc tế
Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM - Luật thương mại quốc tế chất lượng cao
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Nottingham)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (West of England)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (New South Wales)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Rutgers)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Binghamton)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Rutgers)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (Binghamton)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công Nghệ Thông Tin (Nottingham)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin (West of England)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật máy tính (Rutgers)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật máy tính (Binghamton)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (Nottingham)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (West of England) (2+2)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (West of England)(3+1)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (West of England)(4+0)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (AUT)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (New South Wales)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh (Houston)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ sinh học (Nottingham)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ sinh học (West of England)
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản trị kinh doanh
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Hóa học
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Toán ứng dụng
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ sinh học
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật y sinh*
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật môi trường
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ Thuật Không Gian
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM - Quản lý nguồn lợi thủy sản
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Khoa học vật liệu
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Vật lý học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Toán học
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin (Chất lượng cao)
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin (Tiên tiến)
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Công nghệ thông tin (Việt - Pháp)
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM - Kỹ thuật hạt nhân
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM - Đô thị học
Đại học Sài Gòn - Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT)
Đại học Sài Gòn - Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS)
Đại học Sài Gòn - Toán ứng dụng
Đại học Sài Gòn - Công nghệ thông tin
Đại học Sài Gòn - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sài Gòn - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Sài Gòn - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sài Gòn - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Kinh tế
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Quản trị kinh doanh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Kế toán
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ thông tin
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên - Công nghệ may
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Quản trị kinh doanh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Kế toán
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Khoa học máy tính
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ thông tin
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Quản trị kinh doanh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Kế toán
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ thông tin
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Sư phạm Hà Nội 3 - Giáo dục Tiểu học
Đại học Sư phạm Hà Nội 7 - Sư phạm Toán học
Đại học Sư phạm Hà Nội 8 - Sư phạm Tin học
Đại học Sư phạm Hà Nội 9 - Sư phạm Vật lý
Đại học Sư phạm Hà Nội 20 - Công nghệ thông tin
Đại học Đồng Tháp - Sư phạm Toán học
Đại học Đồng Tháp - Sư phạm Tin học
Đại học Đồng Tháp - Sư phạm Vật lý
Đại học Đồng Tháp - Quản trị kinh doanh
Đại học Đồng Tháp - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Đồng Tháp - Kế toán
Đại học Đồng Tháp - Khoa học máy tính
Đại học Đồng Tháp - Quản lý đất đai
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Thương mại điện tử (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kế toán (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kế toán (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ Thông Tin (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ Thông Tin (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế tạo máy (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công Nghệ kỹ thuật điện - điện tử (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ in (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ in (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Quản lý Công nghiệp (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Quản lý Công nghiệp (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật Công nghiệp (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ may (hệ Chất lượng cao tiếng Việt)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ may (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ chế biến lâm sản (Chế biến gỗ) (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (hệ Đại trà)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh - Kỹ thuật dữ liệu (hệ đại trà)
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Quản lý giáo dục
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Giáo dục Tiểu học
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Sư phạm Toán học
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Sư phạm Tin học
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Sư phạm Vật lý
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Vật lý học
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh - Công nghệ thông tin
Đại học An Giang - Giáo dục Tiểu học
Đại học An Giang - Sư phạm Toán học
Đại học An Giang - Sư phạm Vật lý
Đại học An Giang - Kinh tế quốc tế
Đại học An Giang - Quản trị kinh doanh
Đại học An Giang - Tài chính – Ngân hàng
Đại học An Giang - Tài chính Doanh nghiệp
Đại học An Giang - Kế toán
Đại học An Giang - Công nghệ sinh học
Đại học An Giang - Kỹ thuật phần mềm
Đại học An Giang - Công nghệ thông tin
Đại học An Giang - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học An Giang - Công nghệ thực phẩm*
Đại học An Giang - Chăn nuôi
Đại học An Giang - Khoa học cây trồng
Đại học An Giang - Bảo vệ thực vật
Đại học An Giang - Phát triển nông thôn
Đại học An Giang - Nuôi trồng thủy sản
Đại học An Giang - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Cần Thơ - Sư phạm Toán học
Đại học Cần Thơ - Sư phạm Tin học
Đại học Cần Thơ - Sư phạm Vật lý
Đại học Cần Thơ - Quản trị kinh doanh
Đại học Cần Thơ - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Cần Thơ - Marketing
Đại học Cần Thơ - Kinh doanh quốc tế
Đại học Cần Thơ - Kinh doanh thương mại
Đại học Cần Thơ - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Cần Thơ - Kế toán
Đại học Cần Thơ - Kiểm toán
Đại học Cần Thơ - Khoa học máy tính
Đại học Cần Thơ - Truyền thông và mạng máy tính
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Cần Thơ - Hệ thống thông tin
Đại học Cần Thơ - Công nghệ thông tin
Đại học Cần Thơ - Quản lý công nghiệp
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật cơ - điện tử
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật máy tính
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật vật liệu
Đại học Cần Thơ - Vật lý kỹ thuật
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật công trình thủy
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật tài nguyên nước
Đại học Cần Thơ - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Cần Thơ - Phát triển nông thôn
Đại học Cần Thơ - Lâm sinh
Đại học Cần Thơ - Kinh tế
Đại học Cần Thơ - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Cần Thơ - Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Đại học Cần Thơ - Quản lý đất đai
Đại học Cần Thơ - Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Cần Thơ - Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Cần Thơ - Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Cần Thơ - Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Cần Thơ - Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Cần Thơ - Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)
Đại học Thông tin liên lạc - Công nghệ thông tin
Đại học Thông tin liên lạc - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Thành Đô - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Thành Đô - Quản lý đất đai
Đại học Thành Đô - Việt Nam học
Đại học Thành Đô - Quản trị kinh doanh
Đại học Thành Đô - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Thành Đô - Quản trị khách sạn
Đại học Thành Đô - Quản trị văn phòng
Đại học Thành Đô - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Thành Đô - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Thành Đô - Công nghệ thông tin
Đại học Thành Đô - Kế toán
Đại học Đà Lạt - Sư phạm Toán học
Đại học Đà Lạt - Sư phạm Vật lý
Đại học Đà Lạt - Sư phạm Hóa học
Đại học Đà Lạt - Quản trị kinh doanh
Đại học Đà Lạt - Kế toán
Đại học Đà Lạt - Vật lý học
Đại học Đà Lạt - Hóa học
Đại học Đà Lạt - Toán học
Đại học Đà Lạt - Công nghệ thông tin
Đại học Đà Lạt - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Đà Lạt - Kỹ thuật hạt nhân
Đại học Thủ Dầu Một - Quản trị kinh doanh
Đại học Thủ Dầu Một - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Thủ Dầu Một - Kế toán
Đại học Thủ Dầu Một - Vật lý học
Đại học Thủ Dầu Một - Toán học
Đại học Thủ Dầu Một - Kỹ thuật phần mềm
Đại học Thủ Dầu Một - Hệ thống thông tin
Đại học Thủ Dầu Một - Quản lý công nghiệp
Đại học Thủ Dầu Một - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Thủ Dầu Một - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Vinh - Quản lý giáo dục
Đại học Vinh - Sư phạm Toán học
Đại học Vinh - Sư phạm Tin học
Đại học Vinh - Sư phạm Vật lý
Đại học Vinh - Sư phạm Hóa học
Đại học Vinh - Sư phạm Sinh học
Đại học Vinh - Việt Nam học
Đại học Vinh - Quản lý văn hóa
Đại học Vinh - Kinh tế
Đại học Vinh - Chính trị học
Đại học Vinh - Chính trị học (chuyên ngành Chính sách)
Đại học Vinh - Báo chí
Đại học Vinh - Quản trị kinh doanh
Đại học Vinh - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Vinh - Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp)
Đại học Vinh - Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại)
Đại học Vinh - Kế toán
Đại học Vinh - Luật
Đại học Vinh - Luật kinh tế
Đại học Vinh - Công nghệ thông tin
Đại học Vinh - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Vinh - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Vinh - Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Vinh - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Vinh - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Vinh - Kỹ thuật công trình thủy
Đại học Vinh - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Vinh - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Vinh - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Vinh - Công tác xã hội
Đại học Hải Phòng - Sư phạm Toán học
Đại học Hải Phòng - Sư phạm Vật lý
Đại học Hải Phòng - Kinh tế
Đại học Hải Phòng - Quản trị kinh doanh
Đại học Hải Phòng - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hải Phòng - Kế toán
Đại học Hải Phòng - Toán học
Đại học Hải Phòng - Công nghệ thông tin
Đại học Hải Phòng - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Hải Phòng - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Hải Phòng - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Hải Phòng - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Hải Phòng - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam - Điều dưỡng
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam - Phục hồi chức năng
Đại học Hùng Vương - Sư phạm Toán học
Đại học Hùng Vương - Sư phạm Vật lý
Đại học Hùng Vương - Kế toán
Đại học Hùng Vương - Quản trị kinh doanh
Đại học Hùng Vương - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Hùng Vương - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Hùng Vương - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Hùng Vương - Công nghệ thông tin
Đại học Hùng Vương - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Hùng Vương - Kinh tế
Đại học Kiên Giang - Sư phạm Toán học
Đại học Kiên Giang - Kế toán
Đại học Kiên Giang - Công nghệ sinh học
Đại học Kiên Giang - Công nghệ thông tin
Đại học Kiên Giang - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiên Giang - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Kiên Giang - Công nghệ thực phẩm
Đại học Kiên Giang - Nuôi trồng thủy sản
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật tài nguyên nước
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật hạ tầng
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Thuỷ lợi - Công nghệ thông tin
Đại học Thuỷ lợi - Kỹ thuật môi trường
Đại học Thuỷ lợi - Kinh tế
Đại học Thuỷ lợi - Quản trị kinh doanh
Đại học Thuỷ lợi - Kế toán
Đại học Thuỷ lợi - Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng
Đại học Thuỷ lợi - Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước
Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kỹ thuật tài nguyên nước
Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam - Công nghệ thông tin
Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam - Kế toán
Đại học Thuỷ lợi - Cơ sở 2 ở phía Nam - Cấp thoát nước
Đại học Thương mại - Kinh tế
Đại học Thương mại - Kế toán
Đại học Thương mại - Quản trị nhân lực
Đại học Thương mại - Thương mại điện tử*
Đại học Thương mại - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Thương mại - Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)
Đại học Thương mại - Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)
Đại học Thương mại - Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)
Đại học Thương mại - Quản trị khách sạn
Đại học Thương mại - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Thương mại - Marketing (Marketing thương mại)
Đại học Thương mại - Marketing (Quản trị thương hiệu)
Đại học Thương mại - Luật kinh tế
Đại học Thương mại - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Thương mại - Kinh doanh quốc tế
Đại học Thương mại - Kinh tế quốc tế
Đại học Tân Trào - Sư phạm Toán học
Đại học Tân Trào - Kế toán
Đại học Tân Trào - Vật lý học
Đại học Tân Trào - Khoa học môi trường
Đại học Tân Trào - Chăn nuôi
Đại học Tân Trào - Khoa học cây trồng
Đại học Tân Trào - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Tân Trào - Quản lý đất đai
Đại học Nha Trang - Quản trị kinh doanh
Đại học Nha Trang - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Nha Trang - Marketing
Đại học Nha Trang - Kinh doanh thương mại
Đại học Nha Trang - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Nha Trang - Kế toán
Đại học Nha Trang - Hệ thống thông tin quản lý
Đại học Nha Trang - Công nghệ thông tin
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Nha Trang - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Nha Trang - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Nha Trang - Kỹ thuật tàu thủy
Đại học Nha Trang - Công nghệ thực phẩm
Đại học Nha Trang - Công nghệ sau thu hoạch
Đại học Nha Trang - Công nghệ chế biến thủy sản
Đại học Nha Trang - Kinh tế nông nghiệp
Đại học Nha Trang - Nuôi trồng thủy sản
Đại học Nha Trang - Bệnh học thủy sản
Đại học Nha Trang - Kỹ thuật khai thác thủy sản
Đại học Nha Trang - Quản lý nguồn lợi thủy sản
Đại học Nha Trang - Quản lý thuỷ sản
Đại học Nha Trang - Khoa học hàng hải
Đại học Tây Bắc - Giáo dục Tiểu học
Đại học Tây Bắc - Sư phạm Toán học
Đại học Tây Bắc - Sư phạm Tin học
Đại học Tây Bắc - Sư phạm Vật lý
Đại học Tây Bắc - Quản trị kinh doanh
Đại học Tây Bắc - Kế toán
Đại học Tây Bắc - Công nghệ thông tin
Đại học Tây Bắc - Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học Tiền Giang - Quản trị kinh doanh
Đại học Tiền Giang - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Tiền Giang - Kế toán
Đại học Tiền Giang - Công nghệ sinh học
Đại học Tiền Giang - Toán ứng dụng
Đại học Tiền Giang - Hệ thống thông tin
Đại học Tiền Giang - Công nghệ thông tin
Đại học Tiền Giang - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Tiền Giang - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Tiền Giang - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Tiền Giang - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Tiền Giang - Công nghệ thực phẩm*
Đại học Tiền Giang - Khoa học cây trồng
Đại học Tiền Giang - Nuôi trồng thủy sản
Đại học Tây Nguyên - Công nghệ thông tin
Đại học Tây Nguyên - Quản lý đất đai
Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn - Quản trị kinh doanh
Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn - Khoa học máy tính
Đại học Kinh Bắc - Quản lý nhà nước
Đại học Kinh Bắc - Quản trị kinh doanh
Đại học Kinh Bắc - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Kinh Bắc - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Kinh Bắc - Kế toán
Đại học Kinh Bắc - Luật kinh tế
Đại học Kinh Bắc - Công nghệ thông tin
Đại học Kinh Bắc - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học Kinh Bắc - Quản lý xây dựng
Đại học Khánh Hoà - Sư phạm Toán học
Đại học Khánh Hoà - Sư phạm Toán học (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa)
Đại học Khánh Hoà - Sư phạm Vật lý
Đại học Khánh Hoà - Sư phạm Vật lý (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa)
Đại học Khánh Hoà - Sinh học ứng dụng
Đại học Khánh Hoà - Hóa học
Đại học Việt Đức - Quản trị kinh doanh
Đại học Việt Đức - Tài chính và Kế toán*
Đại học Việt Đức - Khoa học máy tính
Đại học Việt Đức - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Việt Đức - Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin
Đại học Việt Đức - Kiến trúc
Đại học Việt Đức - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Kinh tế
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Quản trị kinh doanh
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghiệp Việt - Hung - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ thông tin
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật giao thông
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ chế tạo máy
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Võ Toản - Quản trị kinh doanh
Đại học Võ Toản - Tài chính – Ngân hàng
Đại học Võ Toản - Kế toán
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Hóa học
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ kỹ thuật môi trường
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ sinh học
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Công nghệ thông tin
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Kế toán
Đại học Công nghiệp Việt Trì - Quản trị kinh doanh
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Cảng - Đường thuỷ)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường)
Đại học Xây dựng - Cấp thoát nước
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật công trình biển
Đại học Xây dựng - Công nghệ thông tin
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng)
Đại học Xây dựng - Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng - Địa chính)
Đại học Xây dựng - Kinh tế xây dựng
Đại học Xây dựng - Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý đô thị).
Đại học Xây dựng - Quản lý xây dựng (chuyên ngành:Kinh tế và Quản lý Bất động sản).
Đại học Xây dựng miền Trung - Kỹ thuật môi trường
Đại học Xây dựng miền Trung - Kỹ thuật công trình xây dựng
Đại học Xây dựng miền Trung - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Xây dựng miền Trung - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Đại học Xây dựng miền Trung - Kinh tế xây dựng
Đại học Xây dựng miền Trung - Quản lý xây dựng
Đại học Ngô Quyền (hệ Dân sự) - Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Đại học Ngô Quyền (hệ Dân sự) - Kỹ thuật cơ khí
Đại học Ngô Quyền (hệ Dân sự) - Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Đại học Ngô Quyền (hệ Dân sự) - Kỹ thuật xây dựng
Đại học Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) - Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Đại học Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) - Khoa học máy tính
Đại học Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) - Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) - Kỹ thuật cơ khí

Ở tổ hợp mốn số 3 và số 4 thì không có trường nào tuyển khối A1. Nên các bạn tham khảo danh sách trên nhé. Lưu ý đây chỉ mang tính chất tham khảo để lựa chọn. Các bạn vui lòng search kỹ trường đó để biết

Xem thêm: Khối A02 gồm những ngành nào, trường nào xét tuyển A2(Toán-Lý-Sinh)