Học phí Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Là một trong những trường đào tạo lĩnh vực tài chính ngân hàng lớn nhất hiện nay của cả nước, trong nhiều năm qua, trường đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội vẫn không ngững nỗ lực phát triển để có được những thành công nhất định cho đến ngày hôm nay.

Học phí Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Hiện nay, Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đào tạo 4 hệ bậc, bao gồm:
 • Đại học chính quy
 • Cao đẳng chính quy
 • Các loại hình khác
 • Sau đại học
Các nhóm ngành đào tạo đại học chính quy:
 • Tài chính ngân hàng
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh thương mại
 • Kiểm toán
 • Công nghệ thông tin

Trong năm 2017, Đại học Tài chính Ngân hàng 2017 sẽ tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, với chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
Học phí Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội 2017 - 2018 - 2019

Về mức học phí trong năm 2017, phía Nhà trường cũng đã thông báo sẽ thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể, Nhà trường sẽ áp dụng mức học phí theo tín chỉ, dự kiến 500.000 đồng/ tín chỉ (tăng 50.000 đồng so với năm 2016):
 • Tổng số tín chỉ theo Hệ Đại học: 140 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ theo Hệ cao đẳng: 99 tín chỉ

Xem thêm: Học phí Đại học Hòa Bình 2017 - 2018 - 2019 mới nhất