Với công cụ Adguard, bạn sẽ được trải nghiệm một môi trường duyệt web không quảng cáo gây phiền nhiễu. Xem video không có quảng cáo cũng như không có quảng cáo nào độc hại hiển thị trên trình duyệt web của bạn khi lướt. Và nó cũng bảo vệ bạn khỏi các trang web nguy hiểm, bảo vệ sự riêng tư của bạn và nhiều hơn nữa.

Download Adguard miễn phí - phần mềm chặn quảng cáo cho trình duyệt tốt nhất


Adguard có những tính năng:
  • Chặn quảng cáo. Chặn tất cả các loại quảng cáo, lọc chất lượng cao về lưu lượng truy cập trên nền. Các quảng cáo bị xóa ngay cả trước khi các trang được tải trong trình duyệt.
  • Chặn quảng cáo video. Bất kỳ quảng cáo video nào, trên bất kỳ trang web nào - Adguard chặn hết.
  • Duyệt bảo mật. Bảo vệ khỏi các trang web lừa đảo và độc hại. Adguard kiểm tra mỗi trang về bất kỳ nội dung độc hại nào bằng cơ sở dữ liệu của chúng và chặn yêu cầu từ những trang nguy hiểm tiềm ẩn.
  • Chống theo dõi các hoạt động của bạn khi lướt. Chặn cookie của bên thứ ba, ẩn địa chỉ IP và các tính năng khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.
  • Kiểm soát, bảo vệ trẻ em khi trực tuyến. Chặn truy cập vào các trang web không thích hợp, và loại bỏ các từ khóa tìm kiếm theo ý muốn mà bạn không cho trẻ em truy cập và nhiều hơn nữa.
  • Ngoài ra, công cụ này cũng chặn được các quảng cáo trong chương trình, chẳng hạn như: Windows store

download

Link download Adguard version 6.1
adguard.com/en/download.html?show=1&os=pc&new=1


key Adguard bạn có thể tìm trên google hoặc mua key về dùng nếu bạn có điều kiện