Khối A gồm có 8 khối lần lượt là A hay còn gọi là A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07. Với những tổ hợp môn khác nhau nhưng luôn có mốn toán. Khối A3 là tổ hợp môn Toán - Lý - Sử, cũng có khá ít trường đại học tuyển khối này mà thường chủ yếu tuyển A, và A1. Tuy nhiên nếu bạn thắc mắc rằng ngành nào tuyển khối A3 thì mình có thể liệt kê danh sách 3 trường trong năm nay tuyển sinh khối A03 trong tổ hợp các môn tuyển sinh đó là Đại học công nghệ thông tin gia đình, đại học kinh doanh và công nghệ hà nội và đại học thái bình dương. Cụ thể danh sách các ngành tuyển khối A03 là:
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Công nghệ kỹ thuật cơ điện
  • Đông phương học

Danh sách các trường tuyển sinh khối A03
Trường đại học Mã trường Ngành học Tố hợp môn xét tuyển
Đại học Tư thục Công nghệ Thông tin Gia Định DCG Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; A03 ; A07
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A03 ; A10 ; D01
Đại học Thái Bình Dương TBD Đông phương học A03 ; A09 ; C00 ; C20

Thực sự khối này có rất ít trường tuyển sinh, các bạn có thể xem xét các khối khác nếu điểm tốt.

Xem thêm: Khối A01 gồm những ngành nào, trường nào tuyển sinh khối A1(Toán - Lý - Anh)