Diệt sâu hại

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản và tiêu diệt Vệ Sĩ Gà sẽ có xác suất nhận được "Sâu hại".
- Thu thập đủ 05 "Sâu hại" sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần duy nhất.

Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 01/07/2011 đến hết ngày 10/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 3000 kinh nghiệm, 2000 vàng1 union.zing.vn/item/11408.html - [Huân chương].

Giống cây thần

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Bộ Lạc tà Thần và tiêu diệt Dũng Sĩ Bộ Lạc sẽ có xác suất nhận được "Giống cây thần".
- Thu thập đủ 07 "Giống cây thần" sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần duy nhất.

Thời gian diễn ra hoạt động:

Sự kiện diễn ra từ ngày 01/07/2011 đến hết ngày 10/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 4000 kinh nghiệm, 500 lễ kim 1 union.zing.vn/item/11408.html - [Huân chương].

Băng hồn phách

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Pháo Đài Hắc Ám và tiêu diệt Ngọn Lửa Hận Thù sẽ có xác suất nhận được "Băng hồn phách".
- Thu thập đủ 03 "Băng hồn phách" sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần duy nhất.

Thời gian diễn ra hoạt động:

Sự kiện diễn ra từ ngày 01/07/2011 đến hết ngày 10/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 4000 kinh nghiệm, 2000 vàng1 union.zing.vn/item/11408.html - [Huân chương].

Gà Mái Xấu Xí

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tham gia phó bản Giải Cứu Gà Con (mức Khó) và đích thân tiêu diệt Gà Mái Xấu Xí sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ này 1 lần duy nhất

Thời gian diễn ra hoạt động:

Sự kiện diễn ra từ ngày 07/07/2011 đến hết ngày 16/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 5000 kinh nghiệm, 1000 vàng1 union.zing.vn/item/11408.html - [Huân chương].

Cơn thịnh nộ của Tà Diệm Long

Nội dung sự kiện:

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Gunner hoàn thành phó bản "Đại Chiến Rồng" (mức Thường) là có thể nhận thưởng từ sự kiện. Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ này 1 lần duy nhất.

Thời gian diễn ra hoạt động:

Sự kiện diễn ra từ ngày 09//07/2011 đến hết ngày 18/07/2011

Phần thưởng:

- Gunner hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 4000 kinh nghiệm, 1000 vàng1 union.zing.vn/item/11408.html - [Huân chương].