Vui Mua Sắm 1

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tiêu xài 2500 Xu trong một lần mua sắm tại Cửa Hàng sẽ nhận được quà tặng từ hệ thống là 1 [Nhẫn Lãng Mạn] (7 ngày,khóa )

Ghi chú
- Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 2 lần.
- Chỉ áp dụng cho hoạt động mua sắm ngay tại Cửa Hàng.Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 10/07/2011 đến ngày 17/07/2011.

Vui Mua Sắm 2

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tiêu xài 4000 Xu trong một lần mua sắm tại Cửa Hàng sẽ nhận được quà tặng từ hệ thống là 1 [Mãnh ghép sơ cấp VIP· Thương cổ ]

Ghi chú
- Mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ 2 lần.
- Chỉ áp dụng cho hoạt động mua sắm ngay tại Cửa Hàng.Thời gian tổ chức sự kiện:

Sự kiện diễn ra từ ngày 18/07/2011 đến ngày 25/07/2011.