Trong 3 tổ hợp môn mới của khối B trong năm nay là B1, B2 và B3, thì khối B3 được tuyển sinh nhiều nhất với nhiều ngành cũng khá thu hút mặc dù so với khối B hay còn gọi là B00 thì vẫn ít hơn rất nhiều. Có thể những năm sau thì các tổ hợp môn mới sẽ phổ biến hơn. Nếu bạn đang thắc mắc rằng khối B03 gồm có những ngành gì tuyển sinh trong năm nay thì có thể tham khảo danh sách tuyển sinh dưới đây để biết.

Tuy nhiên danh sách này chỉ có tên trường, tên ngành và khối xét tuyển, để xem thông tin về điểm chuẩn, học phí hay chất lượng đào tạo các bạn cần phải tìm hiểu cụ thể trường bạn lựa chọn nhé. Khối B3 chỉ là 1 trong các tổ hợp xét tuyển của trường. Theo đó thì các ngành khối B3 tiêu biểu như: Điều dưỡng, công nghệ sinh học, dược học, nông học, quản trị kinh doanh, bảo vệ thực phật, sư phạm sinh học,...

Tên Trường Ngành học Khối tuyển sinh
Đại học Đông Á Điều dưỡng A02 ; A16 ; B00 ; B03
Đại học Quốc tế Bắc Hà Quản trị kinh doanh A10 ; B03 ; D01 ; D03
Đại học Quốc tế Bắc Hà Tài chính – Ngân hàng A10 ; B03 ; D01 ; D03
Đại học Cửu Long Công nghệ sinh học A00 ; A01 ; B00 ; B03
Đại học Cửu Long Nông học A00 ; A01 ; B00 ; B03
Đại học Cửu Long Bảo vệ thực vật A00 ; A01 ; B00 ; B03
Đại học Cửu Long Xét nghiệm y học A00 ; B00 ; B03 ; D07
Đại học Cửu Long Điều dưỡng A02 ; B00 ; B03 ; D08
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum Giáo dục Tiểu học B03 ; C00 ; C13 ; D01
Đại học Duy Tân Dược học A00 ; A16 ; B00 ; B03
Đại học Duy Tân Điều dưỡng A00 ; A16 ; B00 ; B03
Đại học Hùng Vương - tp. Hồ Chí Minh Quản lý bệnh viện A02 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Quản trị kinh doanh A01 ; B03 ; C20 ; D13
Đại học Quảng Bình Phát triển nông thôn A00 ; A02 ; B00 ; B03
Đại học Quảng Bình Lâm nghiệp A00 ; A02 ; B00 ; B03
Đại học Quảng Bình Quản lý tài nguyên và môi trường A00 ; A02 ; B00 ; B03
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Y đa khoa A00 ; A02 ; B00 ; B03
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Dược học A00 ; A02 ; B00 ; B03
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Kinh tế A01 ; B03 ; D01 ; D07
Đại học Hồng Đức Sư phạm Sinh học B00 ; B03 ; D08
Đại học Hồng Đức Chăn nuôi A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Hồng Đức Nông học A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Hồng Đức Bảo vệ thực vật A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Hồng Đức Lâm nghiệp A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Hồng Đức Nuôi trồng thủy sản A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Hà Tĩnh Khoa học môi trường A00 ; B00 ; B03 ; D07
Đại học Hà Tĩnh Khoa học cây trồng A00 ; B00 ; B03 ; D07
Đại học Quốc tế Bắc Hà Kế toán A10 ; B03 ; D01 ; D03
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm Sinh học B00B03D08D31D32D33D34D35
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Sinh học A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ sinh học A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ sinh học* A00 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Sư phạm Hà Nội 11 Sư phạm Sinh học B00 ; B02 ; B03 ; D08
Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Đặc biệt B03
Đại học Hùng Vương Sư phạm Sinh học A02 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Tây Bắc Sư phạm Sinh học A02 ; B00 ; B03 ; D08
Đại học Võ Toản Y đa khoa A02 ; B00 ; B03 ; D08

Bạn cũng có thể tham khảo danh sách các ngành của khối B: Khối B gồm những ngành gì? Danh sách những ngành tuyển sinh khối B