Khối C1 gồm những ngành nào, khối C1 môn nào? Danh sách những trường tuyển sinh khối C01

Khối C1 là khối mới trong năm 2017 cùng với rất nhiều khối C khác từ C01 tới C13. Khối C01 là tổ hợp của 3 môn: NGỮ VĂN – TOÁN – VẬT LÝ. Đây là khối cũng được khá nhiều người tuyển sinh thường chung với khối A và khối D trong đó có một số ngành như Kế toán Công nghệ thông tin Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Công nghệ kỹ thuật cơ khí Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Quản trị kinh doanh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tài chính – Ngân hàng Quản lý kinh tế Công nghệ kỹ thuật xây dựng Công nghệ chế tạo máy Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Mỗi trường tuyển sinh với điểm chuẩn khác nhau, các bạn tìm hiểu về điểm chuẩn năm trước của các khối để tham khảo và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhé.

Trường đại học Ngành Khối xét tuyển
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Kế toán A00 ; A04 ; C01 ; D01
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ thông tin A00 ; A04 ; C01 ; D01
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A04 ; C01 ; D01
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A04 ; C01 ; D01
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A04 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Đồng Nai Kế toán C01 ; C04 ; C14 ; D01
Đại học Công nghệ Đồng Nai Quản trị kinh doanh C01 ; D01 ; D72 ; D96
Đại học Công nghệ Đồng Nai Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C01 ; D01 ; D72 ; D96
Đại học Công nghệ Đồng Nai Tài chính – Ngân hàng C01 ; C04 ; C14 ; D01
Đại học Công nghệ Đồng Nai Quản lý kinh tế C01 ; D01 ; D72 ; D96
Đại học Công nghệ Đồng Nai Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; C04
Đại học Công nghệ Đồng Nai Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; C04
Đại học Công nghệ Đồng Nai Công nghệ chế tạo máy A00 ; A01 ; C01 ; C04
Đại học Công nghệ Đồng Nai Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01 ; C04
Đại học Công nghệ Đồng Nai Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; C04
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Cửu Long Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Cửu Long Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Cửu Long Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Cửu Long Công nghệ thực phẩm* A00 ; A01 ; B00 ; C01
Đại học Cửu Long Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Cửu Long Công tác xã hội A01 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Kế toán A00 ; C01 ; D01
Đại học Dân lập Đông Đô Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; A10 ; C01
Đại học Duy Tân Quản trị kinh doanh A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Tài chính – Ngân hàng A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Hệ thống thông tin quản lý A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Kỹ thuật phần mềm A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A16 ; C01 ; C02
Đại học Duy Tân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Công nghệ thực phẩm* A00 ; A16 ; B00 ; C01
Đại học Duy Tân Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A16 ; C01 ; C02
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Kiểm toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Hệ thống thông tin quản lý A00 ; A01 ; C01 ; D01
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Hệ thống thông tin quản lý A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật cơ - điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật y sinh* A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ may A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kinh tế xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Quản lý xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ sợi, dệt A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ may A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Duy Tân Kế toán A00 ; A16 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Khoa học máy tính A00 ; C01 ; C14 ; D08
Đại học Lạc Hồng Kinh tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ miền Đông Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Hải Phòng Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hồng Đức Kế toán A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Phan Thiết Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Dân lập Phú Xuân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Dân lập Phú Xuân Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A06 ; B01 ; C01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Truyền thông đa phương tiện A01 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; C01 ; C04 ; D01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên Công nghệ kỹ thuật máy tính A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tây Đô Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Tây Đô Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Tây Đô Kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Tây Đô Kỹ thuật môi trường A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Tây Đô Công nghệ thực phẩm* A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Việt Nam học A01 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) A01 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Xã hội học A01 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Quan hệ lao động A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Tôn Đức Thắng Toán ứng dụng A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Thống kê A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Khoa học máy tính A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Truyền thông và mạng máy tính A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Tôn Đức Thắng Công tác xã hội A01 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Lương Thế Vinh Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Lương Thế Vinh Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Lương Thế Vinh Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Lương Thế Vinh Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Lương Thế Vinh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Lương Thế Vinh Thú y A02 ; B00 ; C01 ; D08
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Vật lý học A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Toán học A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Toán ứng dụng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Công tác xã hội C00 ; C01 ; C03 ; D01
Đại học Văn Hiến Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Văn Hiến Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Lạc Hồng Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Trà Vinh Kinh tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Trà Vinh Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Trà Vinh Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Trà Vinh Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Trà Vinh Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01
Đại học Trà Vinh Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Trà Vinh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Trà Vinh Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01
Đại học Trà Vinh Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghệ Vạn Xuân Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Lương Thế Vinh Kế toán A00 ; A01 ; A02 ; C01
Học viện Chính sách và Phát triển Kinh tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Học viện Chính sách và Phát triển Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hồng Đức Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Hồng Đức Kinh tế A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hồng Đức Quản trị kinh doanh A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hồng Đức Tài chính – Ngân hàng A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hồng Đức Kinh doanh nông nghiệp A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Quản trị kinh doanh, A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Quản trị tài chính kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Quản trị tài chính ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kinh tế ngoại thương A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kinh tế ngoại thương (CLC) A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Công nghệ thông tin, A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Công nghệ phần mềm A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Công nghệ thông tin (CLC) A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Máy và tự động hóa xếp dỡ A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật cơ khí, A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật ôtô A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật nhiệt lạnh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Máy và tự động công nghiệp A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Máy tàu thủy A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Đóng tàu và công trình ngoài khơi A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Điện tử viễn thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Điện tự động tàu thủy A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Điện tự động công nghiệp A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Tự động hóa hệ thống điện A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Điện tự động công nghiệp (CLC) A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật môi trường, A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật hóa dầu A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Xây dựng dân dụng và công nghiệp A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Xây dựng công trình thủy A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật an toàn hàng hải A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kỹ thuật cầu đường A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kinh tế vận tải biển A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Logistics và chuỗi cung ứng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kinh tế vận tải thủy A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Kinh tế vận tải biển (CLC) A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Điều khiển tàu biển A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Khai thác máy tàu biển A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hàng hải Việt Nam Luật hàng hải A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hà Tĩnh Giáo dục Tiểu học C00 ; C01 ; C03 ; D01
Đại học Hà Tĩnh Sư phạm Toán học A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hà Tĩnh Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; C01 ; D11
Đại học Hà Tĩnh Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; A04 ; C01
Đại học Hà Tĩnh Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; A04 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ chế tạo máy A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ may A00 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Thiết kế thời trang A00 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin A00 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Marketing A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Quản trị kinh doanh A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Quản trị khách sạn A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp tp. Hồ Chí Minh Thương mại điện tử A01 ; C01 ; D01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công thôn A00 ; A01 ; C01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh A01 ; C01 ; D01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Công nghệ thông tin A00 ; C01 ; D01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Khoa học máy tính A00 ; A01 ; C01
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01 ; C01
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Hệ thống thông tin A00 ; A01 ; C01
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Quản lý công nghiệp A00 ; A01 ; C01
Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp A00 ; A01 ; C01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Thương mại điện tử* A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Luật quốc tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Quan hệ quốc tế A00 ; C01 ; D01 ; D15
Đại học Kinh tế - Tài chính tp. Hồ Chí Minh Ngôn ngữ Nhật A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Sài Gòn Kế toán C01 ; D01
Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ A00 ; A01 ; C01 ; D01
Viện Đại học Mở Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01
Đại học Tài chính - Quản trị Kinh doanh Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm Vật lý A00A01C01D26D27D28D29D30
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học vật liệu A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Vật lý học A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ hạt nhân* A00 ; A01 ; A02 ; C01
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM Giáo dục học B00 ; C00 ; C01 ; D01
Đại học Sài Gòn Tài chính – Ngân hàng C01 ; D01
Đại học Sư phạm Hà Nội 8 Sư phạm Tin học A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Sư phạm Hà Nội 9 Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; A04 ; C01
Đại học Sư phạm Hà Nội 20 Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Đồng Tháp Giáo dục Tiểu học C01 ; C03 ; C04 ; D01
Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Quốc phòng – An ninh C01
Đại học Sư phạm Hà Nội SP Vật lý C01
Đại học Sư phạm Hà Nội SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) C01
Đại học Sư phạm Hà Nội SP Kĩ thuật công nghiệp C01
Đại học Tôn Đức Thắng Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; C01
Đại học Trà Vinh Kế toán A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Thông tin liên lạc Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Thông tin liên lạc Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Thủ Dầu Một Vật lý học A00 ; A01 ; A17 ; C01
Đại học Thủ Dầu Một Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01 ; C01 ; D90
Đại học Thủ Dầu Một Hệ thống thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D90
Đại học Thủ Dầu Một Quản lý công nghiệp A00 ; A01 ; A16 ; C01
Đại học Thủ Dầu Một Kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D90
Đại học Thủ Dầu Một Kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D90
Đại học Hải Phòng Giáo dục Tiểu học A00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hải Phòng Sư phạm Toán học A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Kinh tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Toán học A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ chế tạo máy A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hải Phòng Công tác xã hội C00 ; C01 ; C02 ; D01
Đại học Hùng Vương Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; B00 ; C01
Đại học Hùng Vương Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hùng Vương Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Hùng Vương Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kế toán A00 ; A01 ; C01
Đại học Nha Trang Hệ thống thông tin quản lý A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Nha Trang Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D90
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Công nghệ chế tạo máy A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Kỹ thuật tàu thủy A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Kỹ thuật khai thác thủy sản A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Quản lý thuỷ sản A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Nha Trang Khoa học hàng hải A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Tây Bắc Sư phạm Vật lý A00 ; A01 ; A10 ; C01
Phân hiệu ĐH Công nghiệp Tp. HCM tại Quảng Ngãi Kế toán A00 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Kinh tế A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Quản trị kinh doanh A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Tài chính – Ngân hàng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Công nghệ thông tin A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00 ; A01 ; C01
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Công nghệ kỹ thuật ô tô A00 ; A01 ; C01 ; D07
Đại học Công nghiệp Việt - Hung Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 ; A01 ; C01
Đại học Xây dựng miền Trung Kỹ thuật môi trường A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Xây dựng miền Trung Kỹ thuật công trình xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Xây dựng miền Trung Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Xây dựng miền Trung Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Xây dựng miền Trung Kinh tế xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01
Đại học Xây dựng miền Trung Quản lý xây dựng A00 ; A01 ; C01 ; D01

Xem thêm: Khối C gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối C