Khối C08 là khối mới trong tuyển sinh năm nay và tổ hợp môn của nó là: NGỮ VĂN – HÓA HỌC – SINH HỌC, cũng có khá ít trường tuyển sinh với khối c08 này các bạn có thể xem danh sách dưới đây để tham khảo nhé. Nếu điểm 3 môn văn hóa sinh của bạn tốt.
Tên Trường Ngành học Khối tuyển sinh
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu Công nghệ thực phẩm* A00 ; B00 ; B02 ; C08
Đại học Dân lập Đông Đô Công nghệ sinh học A00 ; A02 ; C08 ; D08
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ sinh học A00 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Kỹ thuật môi trường A00 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Công nghệ thực phẩm* A00 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh Dược học A00 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Tài chính – Ngân hàng A08 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học nam Cần Thơ Bất động sản A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Kỹ thuật môi trường A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Công nghệ thực phẩm* A02 ; B00 ; C06 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Xét nghiệm y học A00 ; B00 ; C08 ; D07
Đại học nam Cần Thơ Dược học A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Quản lý tài nguyên và môi trường A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Quản lý đất đai A00 ; B00 ; C05 ; C08
Đại học nam Cần Thơ Kỹ thuật hình ảnh y học A00 ; B00 ; C08 ; D07

Xem thêm: Khối C gồm những ngành nào? Danh sách ngành tuyển sinh khối C