Danh sách những trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng tốt nhất và điểm chuẩn ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ

Tài chính - ngân hàng là 1 ngành đã có 1 thời cực kỳ hót và là lựa chọn của rất nhiều bạn nữ với mức điểm tuyển cao ngất ngưởng với mong ước được làm việc trong những ngân hàng lớn và mức lương thưởng trong mơ. Mặc dù hiện tại ngành này đã chững lại nhưng vẫn còn có tiềm năng rất lớn và cũng được nhiều bạn lựa chọn. Tuy nhiên để chọn được trường học ngành tài chính ngân hàng tốt và phù hợp với số điểm của bạn thi được lại không hề dễ. Mỗi khu vực lại có những số điểm khác nhau.

Để đánh giá được trường nào đào tạo ngành tài chính ngân hàng tốt nhất thì chúng ta khó có thể khẳng định được. Tuy nhiên chúng ta có thể đánh giá được 1 cách chủ quan là dựa vào số điểm tuyển của các trường. Trong đó nổi bật là các trường Đại học ngoại thương, đại học kinh tế quốc dân, đại học kinh tê, đại học quốc tế, học viện ngân hàng, đại học thương mại

Tên trường Ngành đào tạo Khối xét tuyển Điểm chuẩn 2016 tham khảo
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C15; D01 94
Đại Học Hà Nội Tài chính – Ngân hàng D01 28.5
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) Tài chính - Ngân hàng A00 25.75
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) Tài chính - Ngân hàng A01; D01 24.5
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) Tài chính - Ngân hàng D07 ----
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24.03
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ----
Học Viện Ngân Hàng Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 21.36
Đại Học Sài Gòn Tài chính – Ngân hàng C01; D01 25
Đại Học Sài Gòn Tài chính – Ngân hàng D01 21
Đại Học Đồng Tháp Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 21
Đại Học Công Nghiệp TPHCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 20
Học Viên Chính Sách và Phát Triển Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19.68
Học Viện Tài Chính Tài chính – Ngân hàng A00; A01 19.5
Đại Học Tài Chính Marketing Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 19.25
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 19.2
Đại Học Cần Thơ Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 18.5
Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 18.25
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 18.25
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Mở TPHCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
Viện Đại Học Mở Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A00 18
Viện Đại Học Mở Hà Nội Tài chính – Ngân hàng D01 17
Viện Đại Học Mở Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A01 ----
Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
Đại Học Tôn Đức Thắng Tài chính – Ngân hàng A00; C01 20.5
Đại Học Tôn Đức Thắng Tài chính – Ngân hàng A01; D01 19.5
Đại Học Công Đoàn Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ----
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.59
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D03 19
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) A00; A01; A16; D03 16
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 16
Học Viên Ngân Hàng ( Phân Viện Phú Yên ) Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16
Đại Học Nha Trang Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 ----
Đại Học Trà Vinh Tài chính – Ngân hàng C01 ----
Đại Học Trà Vinh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ----
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum Tài chính – Ngân hàng A00; C00; C04; D01 15.5
Đại Học Đông Á Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
Đại Học Bình Dương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26 D27; D28; D29; D30 15
Đại Học Bạc Liêu Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D90 15
Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A03; A07 15
Đại Học Cửu Long Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Cửu Long Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Thành Đông Tài chính – Ngân hàng A00; A04; C03; D01 15
Đại Học Điện Lực Tài chính ngân hàng A00, A01, D01, D07 17
Đại Học Điện Lực Tài chính ngân hàng chất lượng cao A00, A01, D01, D07 15
Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
Đại Học Dân Lập Duy Tân Tài chính – Ngân hàng A00; A16; C01; D01 15
Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C03; D01 15
Đại học Công Nghệ TPHCM Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 ----
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
Đại học Tài Chính Kế Toán Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tài chính – Ngân hàng A08; B00; C08; D07 15
Đại Học Lạc Hồng Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
Đại Học Dân Lập Phương Đông Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15
Đại Học Phan Thiết Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A02; D10 15
Đại Học Quy Nhơn Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ----
Đại Học Quang Trung Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D08 15
Đại Học Thành Tây Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
Đại Học Tây Đô Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Thái Nguyên Tài chính – Ngân hàng A00; D01; D07 15
Đại Học Hoa Sen Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D09 15
Đại Học Dân Lập Văn Lang Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Trưng Vương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
Đại Học Hòa Bình Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15
Đại Học Hồng Đức Tài chính – Ngân hàng A00; C01; C02; D01 15
Đại Học Hà Tĩnh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C00; D01 15
Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Nguyễn Tất Thành Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D07 15
Đại Học Nguyễn Trãi Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 15
Đại Học An Giang Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
Đại học Thủ Dầu Một Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
Đại Học Vinh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
Đại Học Hải Phòng Tài chính – Ngân hàng (Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá) A00; A01; C01; D01 15
Đại Học Hùng Vương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 15
Đại Học Tây Nguyên Tài chính – Ngân hàng A00; D01 15
ĐH Tân Tạo Tài chính – Ngân hàng 0 15
Đại Học Kinh Bắc Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
Đại Học Quốc Tế Bắc Hà Tài chính – Ngân hàng A10; B03; D01; D03 ----
Đại Học Chu Văn An Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 ----
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai Tài chính – Ngân hàng C01; C04; C14; D01 ----
Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 ----
Đại Học Công Nghệ Đông Á Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 ----
Đại Học Dân Lập Đông Đô Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 ----
Đại Học Đại Nam Tài chính – Ngân hàng A12; C14; D01; D90 ----
Đại học Hùng Vương Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 ----
Đại học Nam Cần Thơ Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C00; D01 ----
Đại Học Dân Lập Phú Xuân Tài chính – Ngân hàng A00; A01; B00; D01 ----
Đại Học Dân Lập Lương Thế Vinh Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A02; C01. ----
Đại Học FPT Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 ----
Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự Tài chính – Ngân hàng A00; A01 ----
Đại Học Thái Bình Dương Tài chính – Ngân hàng A00; A09; A10; C20 ----
Đại Học Thương Mại Tài chính – Ngân hàng A00 23.5
Đại Học Thương Mại Tài chính – Ngân hàng D01 21
Đại Học Thương Mại Tài chính – Ngân hàng A01 ----
Đại Học Tiền Giang Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 ----
Đại Học Võ Trường Toản Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 ----

Lưu ý điểm chuẩn trên chỉ tham khảo và mỗi năm mức điểm chuẩn có thể khác nhau và chênh lệch 1 2 điểm, điểm chuẩn của một số trường đã được nhân hệ số

Xem thêm: Danh sách các trường đại học có tuyển sinh ngành kế toán và điểm chuẩn