Chào mọi người ạ, mọi người giúp đỡ em vấn đề nhỏ này với: em xây dựng chức năng gửi mail trong laravel 5.4, ban đầu em gửi được khoản 40 mail đến tài khoản test của em, lúc sau bị lỗi: Expected response code 354 but got code "550", with message "550 5.4.5 Daily user sending quota exceeded. o1sm14720055pgq.10 - gsmtp" . Em nghỉ nó là do em đã gửi quá giới hạn, làm sao để sửa lỗi đó, hay phải chờ bao lâu, em hoang mang quá các bác.