Biểu diễn pha trà đỉnh cao ở Bangkok (Thái Lan).Màn tạo ảo giác độc đáo.Những pha "làm xiếc" đẹp mắt với xe BMX của Tim Knoll (Mỹ). Anh này là một trong 5 người điều khiển xe địa hình sáng tạo nhất thế giới.