Ko đăng bài bên điện thoại được nên nhét vào đây ai biết giúp giùm.
Đt dùng được một thời gian thì Bluetooth tự động bật lên, tắt đi thì điện thoại khởi động lại và treo logo, tháo pin ra lắp lại xong bật lên lại thì được nhưng Bluetooth vẫn bật, và tắt đi thì lặp lại như trên.
Mọi người có thể giải thích là bị gì không và giúp mình cách khắc phục với.
Tks